Pořad bohoslužeb od 2. 9. do 9. 9. 2018 – 36. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 2. 9. do 9. 9. 2018 – 36. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
1. 9.
22. neděle v mezidobí    
18.30 za Karla Javůrka, rodiče Sárovy a sestru Slávku 
NE
2. 9.
22. neděle v mezidobí 7:45 (volný úmysl) za …
Týnec
10:45
za Boží požehnání pro školáky 
PO
3. 9.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve     
18.00 za + rodiče Boženu a Václava Srholcovy 
ÚT
4. 9.
Úterý 22. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
ST
5. 9.
Středa 22. týdne v mezidobí 
18.00 za + Miladu Navaříkovu a živou rodinu 
ČT
6. 9.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství budeme již ve farním kostele
17.30 – 18.30 Adorace na začátku školního roku 

7. 9.
Pátek 22. týdne v mezidobí – první pátek v měsíci: votivní mše je dnes dovolena i bez účasti lidu     7.00 – 12.00 hod. ADORACE
18.00 za + Dvořákovou Ladislavu, manžela Jaroslava Dolečka, rodiče Ištvánkovy a dva syny
SO
8. 9.
Svátek Narození Panny Marie     
18.30 za + manžela Stanislava Valachoviče a rodiče z obou stran 
NE
9. 9.
23. neděle v mezidobí 7:45 za + manžela Jana Komárka a rodiče 
10:30 za rodiče Kyclovy a celou živou a + rodinu 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. září 2018:

⇒ příští neděli 9. 9 a přespříští 16. 9. vždy po mši svaté v 10.30 hod., bude ve farním kostele sv. Václava v Břeclavi zápis dětí, které rodiče chtějí v letošním školním roce přihlásit k přípravě na první svaté přijímání. (Podmínkou je, že dítě navštěvovalo již dva roky výuku náboženství).

⇒ ve čtvrtek bude od 17.30 hod. do 18.30 hod. adorace. 

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví ráno v 7.00 hod. Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Modlíme se za naše školáky. Prosíme napište se do rozpis, který je na stolečku u vchodu kostela. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod.

⇒ Otec biskup Vojtěch srdečně zve do Brna na Petrov všechny prvokomunikanty z brněnské diecéze, tj. děti, které ve školním roce 2017–18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018. Kromě duchovního programu budou pro děti připravena různá stanoviště a hry. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí.
     Aktuální informace o progra­mu (bude trvat cca od 9:30 do 14:30 hodin), plakátek ke stažení a vytištění a přihlašovací formulář je k dispozici na webu Diecézního katechetického centra od 1. 9. 2018. Farnosti mohou své prvokomunikanty přihlašovat do 17. 9. 2018.

R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 19. 8. do 26. 8. 2018 – 34. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 19. 8. do 26. 8. 2018 – 34. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
18. 8.
20. neděle v mezidobí 18.30  za + Evu Bérkovou – zádušní 
NE
19. 8.
20. neděle v mezidobí 7:45 za rodiče Kuriálovy, syna a dceru
10:30 za + Kateřinu Lavičkovu, rodiče a duše v očistci 
asi v 16.00 mše sv. pro poutníky v kapli u nádraží  
PO
20. 8.
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve     
18.00 za uzdravení nemocné osoby
ÚT
21. 8.
Památka sv. Pia X., papeže    mše svatá nebude 
   
ST
22. 8.
Památka Panny Marie Královny     
18.00 za + rodinu Hřibňákovu a Letákovu 
ČT
23. 8.
Čtvrtek 20. týdne v mezidobí nebo sv. Růženy z Limy, panny  7:45 za farní společenství – mše svatá bude v kapli u nádraží

24. 8.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola   18.00 na poděkování za 61 roků společného života
SO
25. 8.
Sobota 20. týdne v mezidobí nebo sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků  18.30 za + manžela Bohuslava Čapku, jeho tři bratry a rodiče 
NE
26. 8.
21. neděle v mezidobí 7:45 za
. . . 
10:30 za + rodinu Pavkovičovu, Jakuba, Antonína a jeho manželku, jejich sourozence a rodiče 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. srpna 2018:

⇒ Zahájení školního roku. V neděli 2. září 2018 na poutní mši svaté naší farnosti do Týnce v 10.45 hodin, budeme vyprošovat našim školákům pomoc a světlo Ducha Svatého a bude zároveň požehnání pro naše školáky. Na mši svatou jsou zváni všichni školáci společně s rodiči. Ve středu a v pátek (29. 8. a 31. 8.) před farní poutí budu vždy půl hodiny přede mší svatou ve zpovědnici, aby se naši školáci, studenti a také rodiče mohli na začátek školního roku připravit i dobrou svátostí smíření a vyprosit si tak Boží požehnání.

⇒  Otec biskup Vojtěch srdečně zve do Brna na Petrov všechny prvokomunikanty z brněnské diecéze, tj. děti, které ve školním roce 2017–18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018. Kromě duchovního programu budou pro děti připravena různá stanoviště a hry. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí.
     Aktuální informace o progra­mu (bude trvat cca od 9:30 do 14:30 hodin), plakátek ke stažení a vytištění a přihlašovací formulář bude k dispozici na webu Diecézního katechetického centra od 1. 9. 2018. Farnosti mohou své prvokomunikanty přihlašovat do 17. 9. 2018.
R. 
D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 26. 8. do 2. 9. 2018 – 35. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 26. 8. do 2. 9. 2018 – 35. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
25. 8.
21. neděle v mezidobí  18.30 za + manžela Bohuslava Čapku, jeho tři bratry a rodiče 
NE
26. 8.
21. neděle v mezidobí 7:45 mše sv. (volný úmysl)
za … 
10:30 za + rodinu Pavkovičovu, Jakuba, Antonína a jeho manželku, jejich sourozence a rodiče 
PO
27. 8.
Památka sv. Moniky     
18.00 za + Václava Sládka a rodiče z obou stran 
ÚT
28. 8.
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve    mše svatá nebude 
ST
29. 8.
Památka Umučení sv. Jana Křtitele  od 17.15 zpověď pro naše školáky 
18.00 mše sv. (volný úmysl)
za …  
ČT
30. 8.
Čtvrtek 21. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství v kapli u nádraží

31. 8.
Pátek 21. týdne v mezidobí  od 17.15 zpověď pro naše školáky 
18.00 mše sv. (volný úmysl)
za …  
SO
1. 9.
Sobota 21. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie     
18.30 za Karla Javůrka, rodiče Sárovy a sestru Slávku 
NE
2. 9.
22. neděle v mezidobí 7:45 mše sv. (volný úmysl)
za … 
Týnec
10:45
za Boží požehnání pro školáky 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. srpna 2018:

⇒ ve středu 29. 9. a v pátek 31. 9. od 17.15 hod. budou mít naši školáci a studenti příležitost ke svátosti smíření před začátkem školního roku.

⇒ duchovní správa prosí rodiče, pokud tak ještě neudělaly, aby přihlásily své děti v novém školním roce do výuky náboženství. Přihlášky u paní katechetky Ireny Kyliánové. Rozvrh náboženské výchovy bude vyhlášen na farní pouti v Týnci.

⇒ Zahájení školního roku. V neděli 2. září 2018 na poutní mši svaté naší farnosti do Týnce v 10.45 hodin, budeme vyprošovat našim školákům pomoc a světlo Ducha Svatého a bude zároveň požehnání pro naše školáky. Na mši svatou jsou zváni všichni školáci společně s rodiči. Ve středu a v pátek (29. 8. a 31. 8.) před farní poutí budu vždy 45 min. přede mší svatou ve zpovědnici, aby se naši školáci, studenti a také rodiče mohli na začátek školního roku připravit i dobrou svátostí smíření a vyprosit si tak Boží požehnání.

POZOR! v Břeclavi mše svatá v 10.30 hod. v neděli 2. září 2018 NEBUDE! (Jsme na pouti v Týnci).

Autobus do Týnce bude odjíždět v 10.00 hod. od nádraží ČD v Břeclavi (zastávka pravděpodobně u cukrárny Delikana, protože údajně na zastávkách na autobusovém nádraží nesmí zastavovat soukromé autobusy). Případně jiné nejbližší místo poblíž vlakového nádraží dle Vašeho návrhu. Další zastávka by byla na nám. TGM v Břeclavi u Městského úřadu a pak další u kapličky ve Staré Břeclavi. Cílová zastávka Týnec u Bř.. Návrat by byl po mši sv., takže cca v 11,45 hod. až ve 12.00 hod.

⇒ Výzva ke zvonění zvonů 21. září v 18 hodin

„Evropské zvony se rozezní 21.9. 2018 v 18 hod, na oslavu Mezinárodního dne míru“

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 29. 7. do 5. 8. 2018 – 31. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 29. 7. do 5. 8. 2018 – 31. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
28. 7.
Sobota 16. týdne v mezidobí
18.30 mše sv.
za . . .
NE
29. 7.
17. neděle v mezidobí 7:45 mše sv.
za . . .
10:30 na poděkování
PO
30. 7.
Pondělí 17. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve     
18.00 mše sv.
za . . .  
ÚT
31. 7.
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze    mše svatá nebude 
   
ST
1. 8.
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguéri, biskupa a učitele církve     
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
2. 8.
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí nebo sv. Eusebia z Vercelli, biskupa nebo sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 7:45 za farní společenství – mše sv. bude v kostele!
   

3. 8.
Pátek 17. týdne v mezidobí; první pátek v měsíci, votivní mše je dnes dovolena i bez účasti lidu     adorace od 8.00 do 12.00 hod.
18.00 mše sv.
za . . .  
SO
4. 8.
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze    
18.30 mše sv.
za . . .  
NE
5. 8.
18. neděle v mezidobí 7:45 za + Annu Petrjánošovou a rodinu Křížovu a Petrjánošovu
10:30 mše sv.
za . . .   

Příležitostná oznámení v neděli 29. července 2018:

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis k adoraci vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek