Pořad bohoslužeb od 27. 5. do 3. 6. 2018 – 22. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 27. 5. do 3. 6. 2018 – 22. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze     
18.30 za + rodiče Sítkovy a syna Zdenka 
NE
27. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7:45 na poděkování k narozeninám 32 let 
10:30 za + Jindřicha Straku 
 
PO
28. 5.
Pondělí 8. týdne v mezidobí     
18.00 za + manžele Ištvánkovy a jejich syna Petra 
ÚT
29. 5.
Úterý 8. týdne v mezidobí     mše svatá nebude 
   
ST
30. 5.
Památka sv. Zdislavy     
18.00 za dar zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu 
ČT
31. 5.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek  18:00  za farní společenství  
  hned po mši sv. Božítělová adorace

1. 6.
Památka sv. Justina, mučedníka  8.00 – 12.00  výstav Nejsvětější svátosti oltářní – ADORACE 
18.00 za rodinu Gajdorusovu a dvoje rodiče 
SO
2. 6.
Sobota 8. týdne v mezidobí nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků    
18.30 za + manžela Václava Marečka, dvoje rodiče a sourozence 
NE
3. 6.
9. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a bratra Mayerovy 
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 27. května 2018:

⇒ sbírka na CHARITU minulou neděli vynesla 23 100,- Kč. Jménem charity děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví v 8.00 hod. Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod. a odpoledne od 17.00 hod.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 20. 5. do 27. 5. 2018 – 21. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 20. 5. do 27. 5. 2018 – 21. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
19. 5.
Sobota po 7. neděli velikonoční      
18.30 za + Jiřího Garšice a zemřelou a živou rodinu 
NE
20. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7:45 za Františka a Anežku Vrbovy
10:30 za + Jana Košťála 
 
PO
21. 5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi     
18.00 za živou a zemřelou rodinu Petrákovu 
ÚT
22. 5.
Úterý 7. týdne v mezidobí nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice    mše svatá nebude 
   
ST
23. 5.
Středa 7. týdne v mezidobí  9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 na úmysl dárce
ČT
24. 5.
Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze  7:45 za farní společenství
   

25. 5.
Pátek 7. týdne v mezidobí    
18.00 za uzdravení
SO
26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze     
18.30 za + rodiče Sítkovy a syna Zdenka 
NE
27. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7:45 na poděkování k narozeninám 32 let 
10:30 za + Jindřicha Straku 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. května 2018:

dnešní sbírka je na CHARITU. Děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ Duchovní správa děkuje také všem ochotným mužům z naší farnosti, kteří se podíleli na opravě zduřelých obkladaček na dámském WC.

⇒ V pondělí 21. 5. po mši svaté v 18.45 hod. bude setkání rodičů dětí, které mají letos slavnostní svaté přijímání.

⇒ ve středu 23. 5. je pravidelné setkání maminek na mateřské dovolené při mši svaté v 9.00 hod.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 13. 5. do 20. 5. 2018 – 20. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 13. 5. do 20. 5. 2018 – 20. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
12. 5.
Sobota po 6. neděli velikonoční nebo sv. Nerea a Achillea, mučedníků     
18.30 za živé i zemřelé absolventy z ročníku 1983 geologických oborů  
NE
13. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + manžela, rodiče, sestru a tetu 
10:30 za + Žofii a Rudolfa Kuriálovy a sestru Jarmilu 
 
PO
14. 5.
Svátek sv. Matěje, apoštola     
18.00 mše svatá
za . . . 
ÚT
15. 5.
Úterý po 7. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
   
ST
16. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech     
18.00 mše svatá
za . . . 
ČT
17. 5.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční  7:45 za farní společenství
17.30  animovaná ADORACE s novénou

18. 5.
Pátek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Jana I., papeže a mučedníka     
18.00 za + a živou rodinu Přibylovu 
SO
19. 5.
Sobota po 7. neděli velikonoční      
18.30 za + Jiřího Garšice a zemřelou a živou rodinu 
NE
20. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7:45 mše svatá
za . . . 
10:30 za + Jana Košťála 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. května 2018:

⇒ ve čtvrtek v 17.30 hod. bude hodinová animovaná adorace – s novénou k Slavnosti Seslání Ducha svatého

⇒ příští neděli bude sbírka na Charitu, podrobnosti máte na vývěsce kostela.

⇒ Římskokatolická farnost Poštorná nás srdečně zve na lidové misie, které budou probíhat od 18. 5. do 27. 2018. Kdo máte zájem se zúčastnit některých částí programu, tak pozvánku s programem máte na stolečku v obálkách. Můžete si vzít do svých domovů.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 6. 5. do 13. 5. 2018 – 19 . týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 6. 5. do 13. 5. 2018 – 19 . týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
5. 5.
Sobota po 5. neděli velikonoční
18.30 za + Ivu Nešpora, rodiče a za rodinu Klenkovu
NE
6. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodinu Královu
10:30 za + Dunušku Zajíčkovu
PO
7. 5.
Pondělí po 6. neděli velikonoční     
18.00 za Jakuba a Kateřinu Matouškovy 
ÚT
8. 5.
Úterý po 6. neděli velikonoční nebo Panny Marie, Prostřednice všech milostí    mše svatá nebude 
   
ST
9. 5.
Středa po 6. neděli velikonoční    9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 na poděkování za 40 let života 
ČT
10. 5.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek     9.00 rekolekční mše svatá v Poštorné
18:00  za farní společenství 

11. 5.
Pátek po 6. neděli velikonoční – Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  17.20 májová pobožnost + novéna  
18.00   za + Ing. Františka Blažka a rodiče z obou stran
SO
12. 5.
Sobota po 6. neděli velikonoční nebo sv. Nerea a Achillea, mučedníků     
18.30 za živé i zemřelé absolventy z ročníku 1983 geologických oborů  
NE
13. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + manžela, rodiče, sestru a tetu 
10:30 za + Žofii a Rudolfa Kuriálovy a sestru Jarmilu 
 

 

Příležitostná oznámení v neděli 6. května 2018:

⇒ ve čtvrtek je Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek – od pátku pak začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Protože je Českou biskupskou konferencí pro věřící doporučeno účastnit se mše svaté, proto bude ve čt mše svatá večer v 18.00 hod.

⇒ ve středu je v 9.00 hod. mše svatá pro maminky na mateřské dovolené a ve čtvrtek rekolekce v Břeclavi – Poštorné. Začínáme v 9.00 hod. mší svatou.

⇒ šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě.

Ze zprávy Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI), která pronásledování křesťanů trvale monitoruje: „Pronásledovaní křesťané tvoří 80 % všech pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. Každý desátý křesťan kvůli své víře v Ježíše Krista je obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě smrti. Ročně je zabito více než 100 tisíc křesťanů. Hlavními zdroji pronásledování jsou komunistické režimy, země s islámskou většinou a také hinduistický fundamentalismus. Zvláště tragická je situace v zemích Blízkého a Středního východu, kde starobylé křesťanské komunity čelí pokusu o úplnou likvidaci.“
Je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.


[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek