Pořad bohoslužeb od 5. 8. do 12. 8. 2018 – 32. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 5. 8. do 12. 8. 2018 – 32. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
4. 8.
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze  18.30 mše sv. za . . .
NE
5. 8.
18. neděle v mezidobí 7.45 za + Annu Petrjánošovou a rodinu Křížovu a Petrjánošovu
10.30 mše sv. za

PO
6. 8.
Svátek Proměnění Páně     
18.00 na poděkování za dar nového života – narození pravnučky Anety s prosbou o Boží ochranu a dar víry
ÚT
7. 8.
sv. Sixta II. papeže, a druhů, mučedníků   mše svatá nebude 
   
ST
8. 8.
Památka sv. Dominika, kněze     
18.00 na poděkování za dožití 60 let života
ČT
9. 8.
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy  7:45 mše svatá není – pohřeb pí Marcely Němečkové v Hradci Králové
   

10. 8.
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka     
18.00 za zemřelou Žofii Haráskovou
SO
11. 8.
Památka sv. Kláry, panny     
18.30 na poděkování za dar víry a za rodiče 
NE
12. 8.
19. neděle v mezidobí 7:45 za rodiče a bratra Majerovy a rodinu Altrichterovu 
10:30 za + Zdeňka Slámu a duše v očistci 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 5. srpna 2018:

⇒ …

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 9. 9. do 16. 9. 2018 – 37. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 9. 9. do 16. 9. 2018 – 37. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
8. 9.
23. neděle v mezidobí  18.30  za + manžela Stanislava Valachoviče a rodiče z obou stran  
NE
9. 9.
23. neděle v mezidobí 7:45 za + manžela Jana Komárka a rodiče 
10:30 za rodiče Kyclovy a celou živou a + rodinu 
PO
10. 9.
Pondělí 23. týdne v mezidobí 18.00  na poděkování za kněžskou službu
ÚT
11. 9.
Úterý 23. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
ST
12. 9.
Středa 23. týdne v mezidobí nebo Jména Panny Marie  18.00  za + Jana Baránka 
18.45 setkání rodičů dětí navštěvující třetí třídu – v kostele
ČT
13. 9.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve  mše zde není !  9.00 rekolekční mše svatá ve Valticích
  19.00 setkání ek. farní rady na faře

14. 9.
Svátek Povýšení svatého kříže     
18.00 za rodinu Hlavenkovu
SO
15. 9.
Památka Panny Marie Bolestné   18.30 za + Davida Akaye a celou rodinu  
NE
16. 9.
24. neděle v mezidobí 7:45 na poděkování Bohu za dožitých 66 let – mamince
10:30 za uzdravení, + manžela a rodiče z obou stran a všechny zemřelé sourozence

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 9. září 2018:

⇒ po mši svaté je zde v kostele je domluva s rodiči školáků 6. – 9. třída, ohledně výuky náboženství

⇒ přihlášky do náboženství i s rozvrhem máte vzadu na stolečku

⇒ příští neděli v 17.00 hod. při příležitosti posvěcení našeho kostela a při příležitosti patrocinia našeho kostela bude Večer chval. Je pozvaná skupina BRNOWORSHIP. Všichni farníci jsou srdečně zvání, zvláště mládež a manželské páry.

⇒ Na neděli 23. 9. 2018 (tedy za čtrnáct dní) vyhlašuje Otec biskup sbírku na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Vybraná částka bude použita jako splátka příspěvku do Diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

⇒ Velký úklid před HODY bude v sobotu 22. 9. od 8.00 hod. Budeme rádi, když přijdete pomoci i vy, kteří nechodíváte pravidelně.

⇒ Otec biskup Vojtěch srdečně zve do Brna na Petrov všechny prvokomunikanty z brněnské diecéze, tj. děti, které ve školním roce 2017–18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018. Kromě duchovního programu budou pro děti připravena různá stanoviště a hry. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí. Podrobnosti Vám budou na pozvánce pro loňské třeťáčky.

Výzva ke zvonění zvonů 21. září v 18 hodin

„Evropské zvony se rozezní 21.9. 2018 v 18 hod, na oslavu Mezinárodního dne míru“

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne akce „A zvony zvoní“, která má  za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet  zvonů jako symbolů míru.

Česká biskupská konference na svém 114. plenárním zasedání rozhodla o tom, že se církev k této akci připojí.

Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili,

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 2. 9. do 9. 9. 2018 – 36. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 2. 9. do 9. 9. 2018 – 36. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
1. 9.
22. neděle v mezidobí    
18.30 za Karla Javůrka, rodiče Sárovy a sestru Slávku 
NE
2. 9.
22. neděle v mezidobí 7:45 (volný úmysl) za …
Týnec
10:45
za Boží požehnání pro školáky 
PO
3. 9.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve     
18.00 za + rodiče Boženu a Václava Srholcovy 
ÚT
4. 9.
Úterý 22. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
ST
5. 9.
Středa 22. týdne v mezidobí 
18.00 za + Miladu Navaříkovu a živou rodinu 
ČT
6. 9.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství budeme již ve farním kostele
17.30 – 18.30 Adorace na začátku školního roku 

7. 9.
Pátek 22. týdne v mezidobí – první pátek v měsíci: votivní mše je dnes dovolena i bez účasti lidu     7.00 – 12.00 hod. ADORACE
18.00 za + Dvořákovou Ladislavu, manžela Jaroslava Dolečka, rodiče Ištvánkovy a dva syny
SO
8. 9.
Svátek Narození Panny Marie     
18.30 za + manžela Stanislava Valachoviče a rodiče z obou stran 
NE
9. 9.
23. neděle v mezidobí 7:45 za + manžela Jana Komárka a rodiče 
10:30 za rodiče Kyclovy a celou živou a + rodinu 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. září 2018:

⇒ příští neděli 9. 9 a přespříští 16. 9. vždy po mši svaté v 10.30 hod., bude ve farním kostele sv. Václava v Břeclavi zápis dětí, které rodiče chtějí v letošním školním roce přihlásit k přípravě na první svaté přijímání. (Podmínkou je, že dítě navštěvovalo již dva roky výuku náboženství).

⇒ ve čtvrtek bude od 17.30 hod. do 18.30 hod. adorace. 

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví ráno v 7.00 hod. Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Modlíme se za naše školáky. Prosíme napište se do rozpis, který je na stolečku u vchodu kostela. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod.

⇒ Otec biskup Vojtěch srdečně zve do Brna na Petrov všechny prvokomunikanty z brněnské diecéze, tj. děti, které ve školním roce 2017–18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018. Kromě duchovního programu budou pro děti připravena různá stanoviště a hry. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí.
     Aktuální informace o progra­mu (bude trvat cca od 9:30 do 14:30 hodin), plakátek ke stažení a vytištění a přihlašovací formulář je k dispozici na webu Diecézního katechetického centra od 1. 9. 2018. Farnosti mohou své prvokomunikanty přihlašovat do 17. 9. 2018.

R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 19. 8. do 26. 8. 2018 – 34. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 19. 8. do 26. 8. 2018 – 34. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
18. 8.
20. neděle v mezidobí 18.30  za + Evu Bérkovou – zádušní 
NE
19. 8.
20. neděle v mezidobí 7:45 za rodiče Kuriálovy, syna a dceru
10:30 za + Kateřinu Lavičkovu, rodiče a duše v očistci 
asi v 16.00 mše sv. pro poutníky v kapli u nádraží  
PO
20. 8.
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve     
18.00 za uzdravení nemocné osoby
ÚT
21. 8.
Památka sv. Pia X., papeže    mše svatá nebude 
   
ST
22. 8.
Památka Panny Marie Královny     
18.00 za + rodinu Hřibňákovu a Letákovu 
ČT
23. 8.
Čtvrtek 20. týdne v mezidobí nebo sv. Růženy z Limy, panny  7:45 za farní společenství – mše svatá bude v kapli u nádraží

24. 8.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola   18.00 na poděkování za 61 roků společného života
SO
25. 8.
Sobota 20. týdne v mezidobí nebo sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků  18.30 za + manžela Bohuslava Čapku, jeho tři bratry a rodiče 
NE
26. 8.
21. neděle v mezidobí 7:45 za
. . . 
10:30 za + rodinu Pavkovičovu, Jakuba, Antonína a jeho manželku, jejich sourozence a rodiče 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. srpna 2018:

⇒ Zahájení školního roku. V neděli 2. září 2018 na poutní mši svaté naší farnosti do Týnce v 10.45 hodin, budeme vyprošovat našim školákům pomoc a světlo Ducha Svatého a bude zároveň požehnání pro naše školáky. Na mši svatou jsou zváni všichni školáci společně s rodiči. Ve středu a v pátek (29. 8. a 31. 8.) před farní poutí budu vždy půl hodiny přede mší svatou ve zpovědnici, aby se naši školáci, studenti a také rodiče mohli na začátek školního roku připravit i dobrou svátostí smíření a vyprosit si tak Boží požehnání.

⇒  Otec biskup Vojtěch srdečně zve do Brna na Petrov všechny prvokomunikanty z brněnské diecéze, tj. děti, které ve školním roce 2017–18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018. Kromě duchovního programu budou pro děti připravena různá stanoviště a hry. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí.
     Aktuální informace o progra­mu (bude trvat cca od 9:30 do 14:30 hodin), plakátek ke stažení a vytištění a přihlašovací formulář bude k dispozici na webu Diecézního katechetického centra od 1. 9. 2018. Farnosti mohou své prvokomunikanty přihlašovat do 17. 9. 2018.
R. 
D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek