Pořad bohoslužeb od 31.12. do 7.1.2018 – 1. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 31. 12. do 7. 1. 2018 – 1. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
30. 12.
Šestý den v oktávu Narození Páně 18:30 za + Marii a Jana Bačových a + manžele Vrchotkových
Neděle
31. 12.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + manžela Bohumila Viktorína
10:30 za rodiny naší farnosti a farní společenství 
16.00 – 17.00 adorace na zakončení občanského roku
Pondělí
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – světový den modliteb za mír – zasvěcený svátek 7:45 za + Albínu a Antonína Gallovy
10:30 za + rodinu Hudečkovu a syna Milana Zálešáka
Úterý
2. 1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve   bohoslužba nebude
Středa
3. 1.
Středa po oktávu narození Páně nebo Nejsvětějšího jména Ježíš 18:00 za dar zdraví, hojnost darů Ducha svatého a pomoc P. M. Hostýnské
Čtvrtek
4. 1.
Čtvrtek po oktávu narození Páně 7:45 za farní společenství
Pátek
5. 1.
večerní mše z vigilie zítřejší slavnosti

18:00
8.00 – 12.00 ADORACE
za + kamarády a kamarádky
Sobota
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek 18:30 za + Amálii Tučkovu
Neděle
7. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 za + Františka Láníčka a rodiče ze dvou stran
10:30 za živou rodinu

Příležitostná oznámení v neděli 31. prosince 2017:

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímně děkují organizátoři farního plesu.

⇒ Dnes odpoledne bude na závěr občanského roku od 16.00 do 17.00 hod. ADORACE.

⇒ na první pátek v měsíci 5. 1. bude pravidelná ADORACE od 8.00 hod. do 12.00 hod., prosíme napište se na rozpis.

⇒ Příprava na 1. svaté přijímání
Milí rodiče třeťáčků. Dali jste své dítě pokřtít, a proto máte právo na pomoc církve při jeho výchově. Vaše dítě má právo seznámit a spřátelit se s Pánem Ježíšem, naučit se podle jeho evangelia pěkně žít.
Když bylo vaše dítě pokřtěno, bylo ještě malé. Teď je čas doplnit křest výukou, která předchází prvnímu svatému přijímání, začátku činného svátostného života.
Zveme vás srdečně, abyste své dítě k této přípravě přihlásili. Je pokřtěné, má na to právo. Přijďte v neděli 7. ledna 2018 na mši svatou v 10.30 hod, abychom si mohli vaše dítě zapsat mezi prvokomunikanty a povědět vám, jak bude příprava probíhat. Prosíme, ať si vaše dítě přinese s sebou křestní roušku. Na setkání se těší duchovní otec společně s katechetkami, které učí vaše dítě v náboženské výchově.

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 24. 12. do 31. 12. 2017 – 52. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 24. 12. do 31. 12. 2017 – 52. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
23. 12.
 23. prosince 18:30 za uzdravení Aničky
Neděle
24. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Vigilie Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ

7:45 na úmysl dárce
 16.00 za zemřelé rodiče a  živou rodinu Horákovu a Obdržálkovu.
22:00 Za + rodiče a na poděkování
Pondělí
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 7:45 za + syna Milana Zálešáka
10:30 Za + Albínu Divišovu, manžela a její děti
Úterý
26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7:45 Za + Boženu a Miroslava Loučkovy
10:30 za duše v očistci (pí F) 
Středa
27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Darmovzalovu a Pajchlovu
Čtvrtek
28. 12.
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků  7:45 za obrácení hříšníků
Pátek
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně  18:00 na poděkování
Sobota
30. 12.
Šestý den v oktávu Narození Páně  18:30 za + Marii a Jana Bačových a + manžele Vrchotkových 
Neděle
31. 12.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa  7:45 za + manžela Bohumila Viktorína
10:30 za rodiny naší farnosti a farní společenství
16.00 – 17.00 adorace na zakončení občanského roku

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. prosince 2017:

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímně děkují organizátoři farního plesu.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 17. 12. do 24. 12. 2017 – 51. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 17. 12. do 24. 12. 2017 – 51. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
16. 12.
Sobota po 2. neděli adventní 18:30 Za + maminku Marii Rakovičovou
Neděle
17. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + Ing. Milana Čecha
10:30 za + rodiče Režňákovy
Pondělí
18. 12.
18. prosince  od 16:00 svátost smíření
18:00 na úmysl dárce
Úterý
19. 12.
19. prosince 6:45 roráty – mše sv. za . . .
Středa
20. 12.
 20. prosince 6:45 roráty – mše sv. za . . .
18:00 za manžele Veverkovy a Markovy
Čtvrtek
21. 12.
 21. prosince 7:45 za farní společenství
Pátek
22. 12.
 22. prosince 18:00 na úmysl dárce //
za + Ing. Milana Čecha
Sobota
23. 12.
 23. prosince 18:30 za uzdravení Aničky
Neděle
24. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ – ŠTĚDRÝ DEN 7.45 na úmysl dárce
16.00  za zemřelé rodiče a  živou rodinu Horákovu a Obdržálkovu
VIGILIE Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 22.00  za + rodiče a na poděkování

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. prosince 2017:

⇒ v pondělí bude od 16.00 hod. příležitost ke svátosti smíření, přijedou cizí zpovědníci

Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi. Prodej lístků bude zajišťovat paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Lístky se budou prodávat tuto neděli vždy po mši (tedy cca v 8:45 hod a 11:30 hod v neděli). Vstupenky pro mladé, kteří netancují polonézu je možné zakoupit za 100,- Kč do předsálí. Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně s uvedením dárce. Za vše upřímné díky.

 

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 10. 12. do 17. 12. 2017 – 50. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 10. 12. do 17. 12. 2017 – 50. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
9. 12.
Sobota po 1. neděli adventní 18:30 za Stanislava Hraběte
Neděle
10. 12.
 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 Za + rodiče Josefa a Marii Malhockých
10:30 Za živou a zemřelou rodinu Bartošovu
Pondělí
11. 12.
Pondělí po 2. neděli adventní 18:00 za + Annu Horskou a rodinu Horskou a Moučkovou
Úterý
12. 12.
Úterý po 2. neděli adventní nebo Panny Marie Guadalupské 6:45 roráty – mše sv. za farní společenství
Středa
13. 12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice 6:45 roráty – mše sv. za . . .
14:00 pohřeb z kostela pan Josef Tondr // večerní mše sv. již nebude!
Čtvrtek
14. 12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve mše sv. nebude 9.00 rekolekce – mše sv. ve Velkých Bílovicích
Pátek
15. 12.
Pátek po 2. neděli adventní  od 16.00 příležitost ke svátosti smíření
18:00 na úmysl dárce //
Za + rodinu Mayerovu a Altrichterovu
Sobota
16. 12.
Sobota po 2. neděli adventní  18:30 Za + maminku Marii Rakovičovou
Neděle
17. 12.
 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 Za + Ing. Milana Čecha
10:30 Za + rodiče Režňákovy

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. prosince 2017:

⇒ duchovní správa děkuje všem, kteří se minulou neděli podíleli na přijetí, ubytování a na pohoštění pro pracovníky TV NOE

⇒ poděkování patří také těm, kteří se podíleli na velmi zdařilé a pěkné mikulášské besídce, zvláště našim mladým

⇒ v úterý a ve středu budou ráno RORÁTY, tedy rorátní mše svatá v 6.45 hod. Ve středu je ve 14.00 hod. pohřeb pana Josefa Tondry z kostela, proto večerní mše svatá již nebude!

⇒ ve středu dopoledne bude otec Josef Ondráček navštěvovat nemocné, pokud máte ještě někdo zájem přihlaste se mu o návštěvu

zpověď před vánočními svátky za účasti cizích zpovědníků bude letos v pátek 15. 12. a v pondělí 18. 12. vždy od 16.00 hod. Využijte tuto příležitost. V jiné termíny si lze svátost smíření předem domluvit s duchovními otci. 

⇒ Na třetí neděli adventní 17. 12. 2017 při ranní mši svaté v 7.45 hod. se bude udílet svátost pomazání nemocných. Kdo chcete přijmout tuto svátost (pokročilý věk, vážná nemoc), budete mít možnost v pátek od 16.00 hod. přijít ke svátosti smíření. Přijedou cizí zpovědníci.
Svátost pomazání nemocných budeme společně udílet taktéž v únoru na svátek Panny Marie Lurdské (11. 2. neděle), kdy si tak připomeneme Světový den nemocných slavením svátosti pomazání nemocných. Můžete se rozhodnout pro přijetí této svátosti již nyní anebo až v na svátek Panny Marie. (Za rok se doporučuje jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli, jak se domluvíte s duchovním otcem).

⇒ Generální úklid kostela před vánocemi je v sobotu 16. 12. 2017 od 8.00 hod. Prosíme zejména mladší ročníky, aby se zapojili do práce ve farnosti

 ⇒ v prodejně je možnost nákupu Betlémků a vánočních knížek

Betlémské světlo

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos

Celý článek