Definitivní rozvrh náboženství

I.stupeň:

ZŠ J. Noháče, Stará Břeclav, 1.-5.třída:

Místo: v budově školy, třída bude upřesněna

1. + 2.+3. třída: pondělí, 13.05-13.50

4.+5. třída: pondělí, 13.55-14.40

ZŠ Slovácká, 1.-5. třída:

Místo: v budově školy, o třídě budou rodiče informováni na webnotesu

1. +2. třída: čtvrtek, 5. vyuč. hod. – od 11.50 do 12.35

3. třída: čtvrtek, 6. vyuč. hod. – od 12.45 do 13.30

(děti učitelka vyzvedne v družině a zase je tam doprovodí)

4. + 5. třída: pátek, 6. vyuč. hod. – od 12.45 do 13.30

ZŠ Kupkova (Sovadinova) 1.-5. třída:

1. +2. +3. třída: v budově školy

1. +2. třída: úterý, od 15.00 do 15.40

3. třída: úterý, od 15.20 do 16.00

(protože je dětí méně, část výuky se jim prolíná společně)

4. +5. třída: děti budou mít společnou výuku na ZŠ Slovácká, tedy v pátek, 6. vyuč. hod. od 12.45 do 13.30

PŘIHLÁŠKY DOSTANOU DĚTI VE ŠKOLE, JSOU K DISPOZICI TAKÉ V KOSTELE. ODEVZDEJTE JE PROSÍM CO NEJDŘÍVE TŘÍDNÍM UČITELŮM NEBO V KOSTELE SV. VÁCLAVA.

II. stupeň:

ZŠ Slovácká, ZŠ Kupkova – 6.-9. třída a gymnázium 1.-4./8:

Výuka bude probíhat v tzv. nedělní škole v suterénu kostela od 9.40 do 10.20

Přihlášky do „nedělní školy“ pro druhý stupeň ZŠ odevzdávejte přímo v kostele sv. Václava, ne ve škole.

Vyučování začne v týdnu od 8. září 2013.

Celý článek

Týnec – Pouť 2013

V neděli dne 1. 9. 2013 se koná tradiční pouť do Týnce, která se stala v naší farnosti již zvykem. Původně byla tato pouť modlitbou k Panně Marii a Bohu za odvrácení moru v naší farnosti. Vděční farníci však nezapomněli na Boží dobrotu a stále každý rok navštěvují toto místo, které jejich předkové měli v tak veliké úctě.

Pokud by měl někdo zájem přidat se k pěší pouti (cesta tam i zpět nebo dobrovolně) tak sraz je v 8 hodin před budovou Shopping Center na ulici Jana Palacha. Čeká se maximálně 10 minut.
Cesta je dlouhá přibližně 12 km. Jdeme po relativně bezpečných stezkách, nebo jako jeden rok v případě zájmu rovnou za nosem přes jakékoliv překážky ^_^.

Tomáš Chlubna

Celý článek

Dnešní hodina

Ahoj,

jak jsme se bavili na hodině, dnes večer v sedm budeme promítat v suterénu film k tématu naší poslední hodiny. Délka filmu je 59 minut. Film zapneme přesně v sedm a už nebudeme odcházet. Přijďte tedy včas, jestli o něj máte zájem. No a pokud ne, nic se neděje, máte už přece prázdniny, dnešní hodina je tedy dobrovolná. 🙂

Pro rodiče dětí, které přijdou, počítejte s koncem hodiny v 20:00, ne 19:45, jak je běžné.

Celý článek