Svátosti

V naší farnosti Vám rádi posloužíme udělením svátostí, největšího daru, který Kristus svěřil své Církvi.

Protože je k přijetí svátostí třeba dobré přípravy, sdělte nám buď hned po narození nebo dva měsíce předem své přání pokřtít dítě , o církevní sňatek požádejte nejméně tři měsíce předem a je dobré již navštěvovat „kurz pro snoubence“.

Příprava ke svátosti biřmování bude v kostele včas ohlášena.

Duchovní správce O. Josef Chyba je Vám k dispozici kdykoliv, zvláště jedná-li se o návštěvu nemocného.

První setkání na faře před křtem dítěte anebo žádostí o sňatek v kostele je vhodné si domluvit telefonicky,
tel.: +420 519 371 413, mobil: 730 587 168 anebo elektronicky na e-mail farnosti: breclav@dieceze.cz