Dětská křížová cesta – Květná neděle

Dětská křížová cesta

Kostel svatého Václava v Břeclavi

Květná neděle, 14. dubna 2019, v 14.30

 

Na křížovou cestu můžeš přinést svoje vybarvené zastavení.

(Obrázky budou k dostání v náboženství a vzadu v kostele).