Bohoslužby pro veřejnost (max. 15 lidí) od 27. 4. 2020

Duchovní otec prosí o pomoc s obstaráním desinfekce a pak následnou desinfekcí a úklidem kostela po každé mši svaté, aby bylo možné podle pravidel uvolňování (viz níže) realizovat rozhodnutí vlády i v naší farnosti. Prosím kontaktujte mě na tel.: 730 587 168. Jinak budeme pokračovat v režimu bohoslužeb bez účasti lidu – tedy kněz a 1-2 přisluhující!

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob. Celý harmonogram viz. ČBK.

ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících.

Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb:

 • V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální
  rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné
  rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků
  bohoslužeb.
 • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
 • Duchovní si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním
  Eucharistie a po ní
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně
  neprodlužovat.
 • Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány
  kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována
  mimořádná péče.
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný
  prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech/sborech, který vyžaduje
  shromažďování lidí.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
Celý článek