V pátek navštívili břeclavský kostel sv. Václava tříkráloví koledníci, kteří byli svoláni Oblastní charitou Břeclav k vytvoření zápisu do knihy rekordů. Do kostela si přišli pro Boží požehnání, připomněli jsme si biblický příběh o mudrcích z východu, kteří se přišli poklonit narozenému Spasiteli a zazpívali jsme si Vánoční koledy.