Pořad bohoslužeb od 23. 12. do 30. 12. 2018 – 52. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 23. 12. do 30. 12. 2018 – 52. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
22. 12.
Sobota před Štědrým dnem  18.30  mše sv. za . . .  
NE
23. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 na poděkování za přijatá dobrodiní 
10:30 za + Jana a Jiřinu Chovancovy 
PO
24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN
Vigilie Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 
16.00 mše za
. . . 
22.00 za rodinu Rebendovu a Tučkovu  
ÚT
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ –  zasvěcený svátek  7.45  za + syna Milana Zálešáka
10.30  mše za
. . . 
ST
26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  7.45  mše za
. . . 
10.30 za + Boženu a Miroslava Loučkovy 
ČT
27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty   7:45 za farní společenství
   

28. 12.
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků      
18.00 za + Františka Pajchla, manželku a syna   
SO
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně   18.30 za + Marii a Jana Bačových a manžele Vrchotkových
NE
30. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + Ludmila a Jakuba Černé a Martina Barančice
10:30 mše za
. . . 

Příležitostná oznámení v neděli 23. prosince 2018:

pozvání pro děti a mládež na DCŽM Mamre Osová Bítýška. Kdy:? Silvestr na Mamre 29. 12. – 2. 1. Co:? Uzavřít starý rok a začít nový s Bohem, zakusit velké a živé společenství, nejen duchovní program, ale i zábavu. Ples mládeže se uskuteční 18. 1. 2019 v sále Milosrdných bratří na ulici Vídeňská v Brně. Bližší informace dostanete v lednu. Zve: Diecézní centrum mládeže

⇒ Na misijním jarmarku se vydělalo minulou neděli celkem 7 800,- Kč. 6 700,- Kč je určeno na Papežské misijní dílo dětí, 1 100,- na fond pro chudé děti hnutí Focoláre (za prodej „Ježíšků“). Děkujeme všem, kteří se zapojili na podporu misií společně s misijním klubíčkem.

⇒ Výběrové řízení – pracovní místa
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice
– asistent(ka) stavebního oddělení s pracovištěm v Brně
technik stavebních investic pro Znojemsko a Břeclavsko
Na vývěsce máte plakátek s podrobnými informacemi o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče příp. předejte informaci vhodným zájemcům.

⇒ Ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) je možno obdržet na instalaci tepelného čerpadla významnou dotaci. Tepelné čerpadlo jednak přispěje životnímu prostředí tím, že se sníží spotřeba elektrické energie asi o 60 až 70% a s tím související emise CO2, vznikající při výrobě elektrické energie, což je celospolečenský zájem. Současně se sníží náklady na vytápění kostela sv. Václava v Břeclavi, což je zase náš zájem. Odhadem, to může dělat finanční úsporu 60 až 70.tis. Kč ročně. To je zvlášť důležité v době, kdy cena elektrické energie a plynu se mají od příštího roku zvýšit „zatím“ asi o 10%. Prosíme, aby se u duchovního otec přihlásili ti, kdo mají nějakou zkušenost s psaním žádostí tohoto typu a mají časovou rezervu pro administrací takovéto žádosti, aby bylo možno co nejdříve o tyto finanční prostředky zažádat. Čím dřív se bude topit tepelným čerpadlem, tím dřív se

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 25. 11. do 2. 12. 2018 – 48. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 25. 11. do 2. 12. 2018 – 48. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dūng Laca, kněze, a druhů, mučedníků  18.30  mše sv.
za … 
NE
25. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7:45 za rodiče Josefa a Marii Malhockých 
10:30 za zemřelé rodiče a živé děti, vnuky a sestry a za dar zdraví 
PO
26. 11.
Pondělí 34. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za … 
ÚT
27. 11.
Úterý 34. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
28. 11.
Středa 34. týdne v mezidobí  18.00  za zemřelé rodiče a nemocnou sestru  
18.45 setkání rodičů dětí, přihlášených k 1. sv. přijímání
ČT
29. 11.
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

30. 11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola  18.00  za + manžela Leopolda Marka
18.45 setkání s katolickými misionářkami
SO
1. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí   9.00 – 11.00  farní Adventní duchovní obnova 
18.30 za + Barboru Uhrovu, manžela, dceru a vnuka
NE
2. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + rodiče Martina a Boženu Pafkovičovi
10:30 za + Tomáše Ručku při 10. výročí úmrtí 

Příležitostná oznámení v neděli 25. listopadu 2018:

⇒ příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Začíná také cyklus C nedělního mešního lekcionáře.

–  na 1. neděli adventní při ranní i hrubé mši svaté požehnáme adventní věnce, které si přinesete.

⇒ V rámci přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 a jako slavnostní vstup do doby adventní proběhne v pátek 30. 11. a sobotu 1. 12. setkání s katolickými misionářkami. V pátek po mši svaté bude svědectví Winnie NG z Malajsie a Jany Ungerové, (Česká republika) v sobotu farní duchovní obnova pro celou farnost od 9.00 do 11.00 hod. Všichni jste srdečně zváni, zvláště mládež a manželé. Podle zájmu lze s misionářkami domluvit i další setkání v sobotu po obědě.

⇒ ve středu 28. 11. 2018 v 18.45 hod. bude pravidelné setkání rodičů, dětí, které v letošním školním roce budou mít slavnostní svaté přijímání.

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 2. 12. do 9. 12. 2018 – 49. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 2. 12. do 9. 12. 2018 – 49. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
1. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí   18.30  za + Barboru Uhrovu, manžela, dceru a vnuka  
NE
2. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + rodiče Martina a Boženu Pafkovičovi
10:30 za + Tomáše Ručku při 10. výročí úmrtí 
PO
3. 12.
Památka sv. Františka Xaverského, kněze  6.45  roráty – mše sv. za farní společenství 
18.00 za nemocnou osobu 
ÚT
4. 12.
Úterý po 1. neděli adventní  6.45  roráty – mše sv. za . . .
ST
5. 12.
Středa po 1. neděli adventní  18.00 na úmysl dárce  
ČT
6. 12.
Památka sv. Mikuláše, biskupa  7:45 za farní společenství
9.00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  – za farní společenství  

7. 12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  8.00 – 12.00  tichá ADORACE na první pátek v měsíci
18.00 mše sv.
za . . . 
SO
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – doporučený svátek  7.45  mše sv. za . . . 
18.30 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra 
NE
9. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + maminku Annu Frohlichovou 
10:30 za Ing. Stanislava Hraběte při 10. výročí úmrtí 

Příležitostná oznámení v neděli 2. prosince 2018:

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví v 8.00 hod. Nejsvětější svátost Oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod.

⇒ V době adventní budeme mít v pondělí a v úterý ráno RORÁTY, tedy rorátní mši svatou v 6.45 hod.

⇒ v sobotu 8. 12. bude misijní klubíčko pro děvčata a mikulášská nadílka bude letos v neděli 9.12. ihned po dětské mši svaté. Na Mikuláše můžete přispět do pokladničky na stolečku.

Continue reading

Svátost smíření ADVENT 2018

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2018

 

Den Čas Místo
17. 12. Pondělí 15.30 – 18.00 Břeclav
19. 12. Středa 17.00 – 17.30 Ladná
.12. Úterý 15.00 – 16.00 Hlohovec
19. 12. Středa 17.45 – 18.45 Poštorná
21. 12. Pátek 15.30 – 18.00 Břeclav
19. 12. Středa 16.00 – 17.00 Podivín
20. 12. Čtvrtek 16.00 – 18.10 Lanžhot
23. 12. Neděle 16.00 – 17.00 Tvrdonice
22. 12. Sobota 13.30 – 14.30 Hrušky
22. 12. Sobota 14.45 – 16.15 Moravská Nová Ves
23. 12. Neděle 14.00 – 15.00 Týnec
16. 12. Neděle 15.00 – 17.00 Moravský Žižkov
17. 12. Pondělí 16.00 – 18.00 Velké Bílovice

Continue reading