Pořad bohoslužeb od 23. 12. do 30. 12. 2018 – 52. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 23. 12. do 30. 12. 2018 – 52. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
22. 12.
Sobota před Štědrým dnem  18.30  mše sv. za . . .  
NE
23. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 na poděkování za přijatá dobrodiní 
10:30 za + Jana a Jiřinu Chovancovy 
PO
24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN
Vigilie Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 
 16.00 mše za . . . 
22.00 za rodinu Rebendovu a Tučkovu  
ÚT
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ –  zasvěcený svátek  7.45  mše za . . .
10.30  mše za . . . 
ST
26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  7.45  mše za . . . 
10.30 za + Boženu a Miroslava Loučkovy 
ČT
27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty   7:45 za farní společenství
   

28. 12.
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků      
18.00 za + Františka Pajchla, manželku a syna   
SO
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně      
18.30 mše za . . . 
NE
30. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 mše za . . . 
10:30 mše za . . . 
 

Příležitostná oznámení v neděli 23. prosince 2018:

⇒ duchovní správa děkuje všem, kdo se podíleli na generálním úklidu kostela před vánočními svátky

Tisk

Pořad bohoslužeb od 30. 12. do 6. 1. 2019 – 1. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 30. 12. do 6. 1. 2019 – 1. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně  18.30  mše sv.
za . . . 
NE
30. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + Ludmilu a Jakuba Černé a Martina Barančice
10:30 mše sv.
za . . . 
 
PO
31. 12.
Sedmý den v oktávu Narození Páně (sv. Silvestra I., papeže) večer mešní formulář „Na začátku občankého roku“  16.00  za + rodiče Viktorinovy 
Adorace hned po mši sv. 
ÚT
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek 7.45 za + rodinu Hudečkovu a syna Milana Zálešáka 
10.30 za + Antonína a Albínu Gallovy 
 
ST
2. 1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve     
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
3. 1.
Čtvrtek po oktávu Narození Páně  7:45 za farní společenství
   

4. 1.
Pátek po oktávu Narození Páně     
18.00 mše sv.
za . . . 
SO
5. 1.
Sobota po oktávu Narození Páně    
18.30 za + rodiče Františka a Ludmilu Barančicovy
NE
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 7:45 mše sv.
za . . . 
10:30 za rodinu Smyčkovu a Niklovu
 

Příležitostná oznámení v neděli 30. prosince 2018:

⇒ na závěr roku bude v kostele tichá adorace hned po mši svaté, která je na sv. Silvestra v 16.00 hod.

Tisk

Pořad bohoslužeb od 6. 1. do 13. 1. 2019 – 2. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 6. 1. do 13. 1. 2019 – 2. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
5. 1.
Sobota po oktávu Narození Páně    
18.30 za + rodiče Františka a Ludmilu Barančicovy
NE
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 7:45 mše sv.
za . . . 
10:30 za rodinu Smyčkovu a Niklovu
 
PO
7. 1.
Úterý po Zjevení Páně nebo sv. Rajmunda z Penafortu, kněze     
18.00  
ÚT
8. 1.
Úterý po Zjevení Páně    mše svatá nebude 
   
ST
9. 1.
Středa po Zjevení Páně     
18.00 na poděkování za 80 let života a za ochranu Boží a P. Marie
ČT
10. 1.
Čtvrtek po Zjevení Páně  7:45 za farní společenství
   

11. 1.
Pátek po Zjevení Páně     
18.00  
SO
12. 1.
Sobota po Zjevení Páně  18.30 poděkování za 80 let života
NE
13. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45  
10:30 na poděkování za 50 let života 
 

Příležitostná oznámení v neděli 6. ledna 2018:

⇒ vz

Tisk

Pořad bohoslužeb od 13. 1. do 20. 1. 2019 – 3. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 13. 1. do 20. 1. 2019 – 3. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
12. 1.
Sobota po Zjevení Páně  18.30 poděkování za 80 let života
NE
13. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45  
10:30 na poděkování za 50 let života 
 
PO
14. 1.
Pondělí 1. týdne v mezidobí     
18.00  
ÚT
15. 1.
Úterý 1. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
16. 1.
Středa 1. týdne v mezidobí     
18.00  
ČT
17. 1.
Památka sv. Antonína, opata  7:45 za farní společenství
   

18. 1.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů     
18.00  
SO
19. 1.
Sobota 1. týdne v mezidobí      
18.30  
NE
20. 1.
2. neděle v mezidobí 7:45  
10:30 za + Františka Láníčka 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. ledna 2018:

⇒ týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne ve dnech 18. – 25. 1. 2019. Ústřední myšlenkou textů určených pro tento týden je slovo z Písma: . . . Český překlad textů je distribuován elektronicky a je k dispozici ke stažení na stránkách http://www.biskupstvi.cz/modlitebni-umysly

  • – dnes po modlitbě před spaním končí doba vánoční – koledy, výzdoba, jesličky. Tam, kde jsou umístěny v postranní kapli mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února). Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti
  • – začíná liturgické mezidobí: první čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře

Tisk