Pořad bohoslužeb od 30. 9. do 7. 10. 2018 – 40. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 30. 9. do 7. 10. 2018 – 40. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela    od 18.00 se zpovídá  
18.30 za rodiče Rýdlovy a sourozence 
NE
30. 9.
26. neděle v mezidobí 7:45 za celou živou a + rodinu Stigtcovu 
10:30 za + Annu Soldánovu a Konečnou Ludmilu 
PO
1. 10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve    od 8.30 hod. porada děkanů v Brně
18.00 za + Milana Hamrlu, syna a rodiče a rodiče Bláhovy
ÚT
2. 10.
Památka svatých andělů strážných    mše svatá nebude v Brně jsou TRIENÁLKY
ST
3. 10.
Středa 26. týdne v mezidobí     
18.00 na poděkování Bohu za dožitých 90 let a strýce 59 let 
ČT
4. 10.
Památka sv. Františka z Assisi  7:45 mše svatá
za …
9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  – za farní společenství

5. 10.
Pátek 26. týdne v mezidobí  – první pátek v měsíci   8.00 – 12.00 hod. ADORACE 
18.00 mše sv.
za … 
SO
6. 10.
Sobota 26. týdne v mezidobí   18.30  na poděkování za 80 let života a prosba o pomoc a ochranu  
NE
7. 10.
27. neděle v mezidobí 7:45 poděkování za dožitých 80. let 
10:30 za zemřelé rodiče Stanzlovy a Konečných 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. září 2018:

⇒ minulou neděli byla sbírka do fondu PULS. Vynesla …………,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ v pondělí začíná měsíc říjen zasvěcený sv. růženci. V rodině, kde se modlí společně růženec, cítí zvlášť blízkost a ochranu společné nebeské matky, Panny Marie. A rodina, která se modlí společně, také drží pohromadě. Právě růženec v měsíci říjnu k tomu dává zvláštní příležitost.

⇒ ve čtvrtek (pozor změna ne ve středu) 4. října v 9.00 hod. bude mše svatá pro maminky na mateřské dovolené. Po mši svaté možnost krátké besedy.

⇒ první pátek v měsíci – výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní od 8.00 hod. do 12.00 hod. Prosíme zapište se na rozpis vzadu u vchodu do kostela. Děkujeme.

⇒ v neděli 7. října 2018 v 11.00 hod. Lednice – mše sv. při příležitosti 160. výročí posvěcení.

Tisk

Pořad bohoslužeb od 23. 9. do 30. 9. 2018 – 39. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 23. 9. do 30. 9. 2018 – 39. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
22. 9.
25. neděle v mezidobí 18.30  za Ludmilu a Františka Barančicovy  
NE
23. 9.
25. neděle v mezidobí 7:45 za rodiče Mazáčovy a syna 
10:30 za živou a + rodinu Haladyovou a Bartošovou 
PO
24. 9.
Pondělí 25. týdne v mezidobí    od 17.30 se zpovídá 
18.00 za 2 těžce nemocné kněze 
ÚT
25. 9.
Úterý 25. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
26. 9.
Středa 25. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků    od 17.30 se zpovídá  
18.00 za požehnání pro bezdětné manžele 
ČT
27. 9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze  7:45 za farní společenství
17.00 – 18.15  příležitost ke svátosti smíření (cizí zpovědníci) 

28. 9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek   7.45 za živou a + rodinu Odstričílíkovu a Pajchlovu 
 
SO
29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela    od 18.00 se zpovídá  
18.30 za rodiče Rýdlovy a sourozence 
NE
30. 9.
26. neděle v mezidobí 7:45 za celou živou a + rodinu Stigtcovu 
10:30 za + Annu Soldánovu a Konečnou Ludmilu 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 23. září 2018:

⇒ Duchovní otec děkuje všem, kteří pomáhali minulou neděli (ať napečením, přichystáním občerstvení anebo úklidem) při večeru hudby, svědectví a slova s kapelou Brno worship.

⇒ Poděkování patří, také všem, kteří se podíleli na přípravě (velký úklid) našeho kostela na HODY.

⇒ Minulý týden jsme ve farnosti začali výuka náboženství dle rozvrhu!

Dnes je sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Upřímné Pán Bůh zaplať. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz.

Svatá zpověď před hody bude v tomto týdnu vždy 30 min. přede mší svatou a ve čtvrtek od 17.00 do 18.15 hod. přijede taktéž cizí zpovědník.

⇒ Otec biskup Vojtěch srdečně zve do Brna na Petrov všechny prvokomunikanty z brněnské diecéze, tj. děti, které ve školním roce 2017–18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018.
     Sraz 27.9.2018 v 8.30 na nádraží ČD – u pokladen, předpokládaný návrat 15.52. S sebou 42,- Kč na jízdenku, kartičku  ZP (stačí kopie), svačinu na celý den, sport. oblečení dle počasí, pláštěnku. Za doprovod dětí z farnosti zodpovídá pan Petr Lubal (tel. 723 790 720).
     Pro přiblížení akce dětem se podívejte na fotky z loňska: http://doc.biskupstvi.cz/kc/prvokomunikanti2017/

Slovo otce biskupa Vojtěcha k Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Přečtěte v ohláškách při bohoslužbách v neděli 23. září 2018.

     Milé sestry, milí bratři,

     před rokem jsem vás vybídl k podpoře Fondu PULS, jehož prostředky jsou určeny převážně na hmotné zajištění kněží a správy farností v naší diecézi. Prosil jsem vás o společné přijetí zodpovědnosti za Pánovu vinici a za její obhospodařování, aby mohla přinášet co největší užitek. Při tematické sbírce se tehdy vybralo téměř čtyři a půl milionu korun a děkuji vám všem, kteří jste
i tímto způsobem vyjádřili sounáležitost s naším diecézním společenstvím.

     K

Předpokládaný rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2018 – 2019

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019:

I.stupeň:
ZŠ Stará Břeclav, 1.-5.třída: Místo: třída 3.B

1. + 2.třída: čtvrtek, 13.00-13.45 3. – 5.třída: středa, 13.00-13.45

ZŠ Slovácká, 1.-5. třída: Místo: v budově školy, třída bude upřesněna

1.+2. třída: středa, 14.00-14.45 3. třída: pátek, 13.40-14.25 4.+5. třída: pátek, 12.45-13.30 v 6.C

ZŠ Kupkova (Sovadinova) 1.-5. třída: Místo: v budově školy, třída bude upřesněna

1.+2. třída: úterý, 14.55-15.30 3. třída: společně na Slovácké v pátek, 13.40-14.25
4.+5. třída: úterý, 14.20-14.55

PŘIHLÁŠKY ODEVZDEJTE PROSÍM CO NEJDŘÍVE TŘÍDNÍM UČITELŮM NEBO V KOSTELE SV. VÁCLAVA.

II. stupeň:
ZŠ Slovácká, ZŠ Kupkova – 6.-9. řída a gymnázium 1.-3./8:

Po dohodě na schůzce rodičů a žáků v neděli 9.9.2018 po dětské mši (začíná 10.30.) se bude učit v suterénu kostela:

6.+ 7. třída: čtvrtek v 15.00 hod.
8. + 9. třída: středa v 16.30 hod.

PŘIHLÁŠKY II. STUPEŇ ZŠ ODEVZDÁVEJTE PŘÍMO V KOSTELE SV. VÁCLAVA, NE VE ŠKOLE.

Výuka začne v týdnu od 17. září 2018.