Průvodce adventem 2018 do mobilu

Tištěný Průvodce adventem je v tuto chvíli vyprodán. 

Aplikace „Průvodce adventem 2018″

Aplikace může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění adventních biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, Raniero Cantalamessa, Vojtěch Cikrle, Juraj Jordán Dovala, Bruno Ferrero, Gilberto Gillino, Anselm Grün, Daniela Fischerová, Karel Herbst, Tomáš Holub, Jan Kronštadtský, Šarbel Machlúf, James Martin, Paul Marie de Mauroy, Alessandro Pronzato, Timothy Radcliffe, Robert kardinál Sarah, Rami Shapiro, Václav Trmač, Jan Maria Vianney, Mariateresa Zattoniová.

Aplikaci „Průvodce adventem 2018“ lze zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 9. 12. do 16. 12. 2018 – 50. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 9. 12. do 16. 12. 2018 – 50. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU –
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.45  mše sv. za . . . 
18.30 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra 
NE
9. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + maminku Annu Frohlichovou  
10:30 za Ing. Stanislava Hraběte při 10. výročí úmrtí
PO
10. 12.
Pondělí po 2. neděli adventní   6.45 roráty – mše sv. za . . . 
18.00 mše sv. za … 
ÚT
11. 12.
Úterý po 2. neděli adventní, sv. Damasa I., papeže  6.45  roráty – mše sv. za . . .
ST
12. 12.
Středa po 2. neděli adventní, Panny Marie Gaudalupské     
18.00 za + rodinu Hálovu a Pergerovu 
ČT
13. 12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice  –.– mše svatá v Břeclavi není ! 9.00 mše sv. ve Velkých Bílovicích rekolekce kněží – za farní společenství
17.30 ! animovaná ADORACE

14. 12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve  18.00  mše sv. za …   
SO
15. 12.
Sobota po 2. neděli adventní     
18.30 mše sv.
za …  
NE
16. 12
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + Vladimíra Kainara a dvoje rodiče 
10:30 za + rodiče Uherkovy a Rostislava Veleckého 

Příležitostná oznámení v neděli 9. prosince 2018:

⇒ v době adventní budeme mít v pondělí a v úterý ráno RORÁTY, tedy rorátní mši svatou v 6.45 hod.

⇒ v úterý 11. 12. po rorátech bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní asi na půl hodiny a bude příležitost ke svaté zpovědi. Ve středu bude taktéž duchovní otec Josef Chyba zpovídat od 17.15 hod. Taktéž bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Rozpis příležitostí ke svátosti smíření před svátky máte již na vývěsce kostela.

⇒ ve čtvrtek bude setkání kněží z děkanství, začínáme v 9.00 hod. mší svatou ve Velkých Bílovicích

⇒ ve čtvrtek v 17.30 hod. bude hodinová animovaná adorace – modlíme se za rodiny naší farnosti, za dar dobře prožít v rodinách dobu adventní

⇒ v sobotu 15. 12. 2018 od 8.00 hod. bude předvánoční generální úklid kostela. Zveme i ty, kteří nechodívají během roku a chtěli by nám pomoci. Je to kostel nás všech. Čím víc nás bude, tím dříve skončíme. Děkujeme!

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2018

 

  Den Čas Místo
17. 12. Pondělí 15.30 – 18.00 Břeclav
19. 12. Středa 17.00 – 17.30 Ladná
19. 12. Středa 17.45 – 18.45 Poštorná
21. 12. Pátek 15.30 – 18.00 Břeclav
19. 12. Středa 16.00 – 17.00 Podivín
20. 12. Čtvrtek 16.00 – 18.10 Lanžhot
23. 12. Neděle 16.00 – 17.00 Tvrdonice
22. 12. Sobota 13.30 – 14.30 Hrušky
22. 12. Sobota 14.45 – 16.15 Moravská Nová Ves
23. 12. Neděle 14.00 – 15.00 Týnec
16. 12. Neděle 15.00 – 17.00 Moravský Žižkov
17. 12. Pondělí 16.00 – 18.00 Velké Bílovice

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 16. 12. do 23. 12. 2018 – 51. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 16. 12. do 23. 12. 2018 – 51. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
15. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 18.30  za …   
NE
16. 12
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + Vladimíra Kainara a dvoje rodiče 
10:30 za + rodiče Uherkovy a Rostislava Veleckého 
PO
17. 12.
Pondělí před Štědrým dnem  6.45  roráty – mše sv. za . . . 
15.30 – 18.00 příležitost k vánoční svátosti smíření – přijede 7 cizích zpovědníků
18.00 na úmysl dárce (pí Sm) 
ÚT
18. 12.
Úterý před Štědrým dnem  6.45  roráty – mše sv. za . . .
ST
19. 12.
Středa před Štědrým dnem   18.00 za požehnání pro bezdětné manžele (4)  
ČT
20. 12.
Čtvrtek před Štědrým dnem  7:45 za + Ing. Milana Čecha

21. 12.
Pátek před Štědrým dnem  15.30 – 18.00  příležitost k vánoční svátosti smíření – přijedou jen 4 cizí zpovědníci 
18.00 za . . . 
SO
22. 12.
Sobota před Štědrým dnem  18.30  mše sv. za . . .  
NE
23. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 na poděkování za přijatá dobrodiní 
10:30 za + Jana a Jiřinu Chovancovy 

Příležitostná oznámení v neděli 16. prosince 2018:

⇒ duchovní správa děkuje všem, kdo se podíleli na generálním úklidu kostela před vánočními svátky

⇒ v pondělí bude zpovídat 7 cizích zpovědníků a v pátek jen asi 4. Využijte proto příležitosti ke svátosti smíření v pondělí. Páteční termín nechte pro ty, kteří v pondělí nemohou třeba kvůli pracovním povinnostem.

⇒ Betlémské světlo si můžete vzít do svých domovů příští neděli.

Jak uvádí tematický web www.betlemskesvetlo.cz: „V letošním roce se chystá již třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala. Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne v sobotu 15. prosince 2018 v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom).

Betlémské světlo budeme s pomocí skautských kurýrů rozvážet vlaky po České republice v neděli 16. prosince. Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.“

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2018

 

  Den Čas Místo
17. 12. Pondělí 15.30 – 18.00 Břeclav – 7 cizích zpovědníků
19. 12. Středa 17.00 – 17.30 Ladná
19. 12. Středa 17.45 – 18.45 Poštorná
21. 12. Pátek 15.30 – 18.00 Břeclav – 4 cizí zpovědníci
19. 12. Středa 16.00 – 17.00 Podivín
20. 12. Čtvrtek 16.00 – 18.10 Lanžhot
23. 12. Neděle 16.00 – 17.00 Tvrdonice
22. 12. Sobota 13.30 – 14.30 Hrušky
22. 12. Sobota 14.45 – 16.15 Moravská Nová Ves
23. 12. Neděle 14.00 – 15.00 Týnec
16. 12. Neděle 15.00 – 17.00 Moravský Žižkov
17. 12. Pondělí 16.00 – 18.00 Velké Bílovice

⇒ V pondělí bude zpovídat 7 cizích zpovědníků a v pátek jen asi 4. Využijte proto příležitosti ke svátosti smíření v pondělí. Páteční termín nechte pro ty, kdy

Continue reading