Pořad bohoslužeb od 8. 7. do 15. 7. 2018 – 28. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 8. 7. do 15. 7. 2018 – 28. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
7. 7.
Sobota 13. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   11.00  udílení svátosti křtu 
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
8. 7.
14. neděle v mezidobí 7:45 mše sv.
za . .  .
10:30 za + rodiče Annu a Jakuba Čapkových
PO
9. 7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů    
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
10. 7.
Úterý 14. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
11. 7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy     
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
12. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

13. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí nebo sv. Jindřicha     
18.00 mše sv.
za . . .  
SO
14. 7.
Sobota 14. týdne v mezidobí nebo bl. Hroznaty, mučedníka    
18.30 mše sv.
za . . .  
NE
15. 7.
15. neděle v mezidobí 7:45 za Antonína Ivančice 
10:30 na poděkování za 50 roků společného života
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. července 2018:

⇒ Sbírka na bohoslovce vynesla minulou neděli 34 150,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ v zákristii je možné si zadat úmysly na mše svaté již do konce roku 2018

Tisk

Přehled rekolekci na našem děkanství 2017 – 2018

Přehled rekolekcí září 2018 – červen 2019

 Měsíc Datum Čas Místo Kázání Duchovní slovo
 září 13. 9. 2018 9.00 Valtice
 říjen 11. 10. 2017 9.00 Podivín
listopad 8. 11. 2017 9.00 Moravská N. V.
 prosinec 13. 12. 2017 9.00 Velké Bílovice
 leden 10. 1. 2019 9.00 Břeclav
únor 14. 2. 2019 9.00 Lanžhot
březen 14. 3. 2019 9.00 Tvrdonice
duben 11. 4. 2019 9.00 Moravský Žižkov
 květen 9. 5. 2019 9.00 Břeclav – Poštorná
červen 4. 6. 2019 od 9.00 Vranov u Brna den za posvěcení kněží

Tisk

Pořad bohoslužeb od 1. 7. do 8. 7. 2018 – 27. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 1. 7. do 8. 7. 2018 – 27. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
30. 6.
Sobota 12. týdne v mezidobí   18.30 mše sv.
za . . . 
NE
1. 7.
13. neděle v mezidobí 7:45 za + rodinu Huňařovu a Ovískovu 
10:30 za + rodiny Horáčkovu a Krásných 
PO
2. 7.
Pondělí 13. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
3. 7.
Svátek sv. Tomáše, apoštola    mše svatá nebude 
   
ST
4. 7.
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí, nebo sv. Prokopa, opata  7.45  mše sv. za . . .
Adorační den farnosti – ROZPIS !!
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
5. 7.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy  7:45 za farní společenství MŠE SVATÁ BUDE V KAPLI U NÁDRAŽÍ
  pouť Mikulčice – Valy v 16.30

6. 7.
Pátek 13. týdne v mezidobí nebo sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice  18.00  mše sv.
za . . .  
svátostné požehnání na 1. pátek
SO
7. 7.
Sobota 13. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   11.00  udílení svátosti křtu 
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
8. 7.
14. neděle v mezidobí 7:45 mše sv.
za . .  .
10:30 za + rodiče Annu a Jakuba Čapkových

 

Příležitostná oznámení v neděli 1. července 2018:

⇒ Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ ve středu 4. 7. je v naší farnosti adorační den. Prosíme napište se na rozpis služeb vzadu na stolečku, aby kostel mohl zůstat celý den otevřen k modlitbě. Adorační den farnosti začneme ráno v 7.45 hod. mší svatou a zakončí společnou adoraci od 17.20 hod. se svátostným požehnáním v 17.50 hod a následně taktéž mší svatou v 18.00 hod. Během adorace bude příležitost ke svaté zpovědi ráno od 8.30 hod. do 9.00 hod. a večer od 16.50 hod do 17.15 hod.

⇒ Na první pátek 6. 7. adorace již nebude! Po večerní mši svaté bude jen svátostné požehnání na 1. pátek v měsíci.

Tisk

Pořad bohoslužeb od 24. 6. do 1. 7. 2018 – 26. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 24. 6. do 1. 7. 2018 – 26. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
23. 6.
Sobota 11. týdne v mezidobí nebo památka Panny Marie    
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
24. 6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 7:45 za + Boženu a Miroslava Loučkovy 
10:30 za Miladu a Josefa Lubalovy a syna Františka 
PO
25. 6.
Pondělí 12. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
26. 6.
Úterý 12. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
27. 6.
Středa 12. týdne v mezidobí nebo sv. Cyrila Alexandrijského    
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
28. 6.
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 7:45 za farní společenství
   

29. 6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze    
18.00 za Marii Mrázkovou a syna Jendu 
SO
30. 6.
Sobota 12. týdne v mezidobí  13.30  svatební mše Martina Vránová a Róbert Takács  
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
1. 7.
13. neděle v mezidobí 7:45 za + rodinu Huňařovu a Ovískovu 
10:30 za + rodiny Horáčkovu a Krásných 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. června 2018:

⇒ Příští neděli 1. 7.  bude sbírka na bohoslovce. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Tisk