Pořad bohoslužeb od 18. 11. do 25. 11. 2018 – 47. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 18. 11. do 25. 11. 2018 – 47. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
17. 11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice  18.30  za rodiče Krčkovy, sestru Marii a syna Pavla  
NE
18. 11.
33. neděle v mezidobí 7:45  
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče a dary Ducha svatého pro živou rodinu 
 
PO
19. 11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí     
18.00  
ÚT
20. 11.
Úterý 33. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
21. 11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě     
18.00 za požehnání pro bezdětné manžele (3) 
ČT
22. 11.
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice  7:45 za farní společenství
   

23. 11.
Pátek 33. týdne v mezidobí nebo sv. Klementa I,- papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata    
18.00  
SO
24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dūng Laca, kněze, a druhů, mučedníků  18.30   
 
NE
25. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7:45 za rodiče Josefa a Marii Malhotských 
10:30 za zemřelé rodiče a živé děti, vnuky a sestry a za dar zdraví 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 18. listopadu 2018:

⇒ vz

Tisk

Pořad bohoslužeb od 25. 11. do 2. 12. 2018 – 48. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 25. 11. do 2. 12. 2018 – 48. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dūng Laca, kněze, a druhů, mučedníků  18.30   
 
NE
25. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7:45 za rodiče Josefa a Marii Malhotských 
10:30 za zemřelé rodiče a živé děti, vnuky a sestry a za dar zdraví 
 
PO
26. 11.
Pondělí 34. týdne v mezidobí     
18.00  
ÚT
27. 11.
Úterý 34. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
28. 11.
Středa 34. týdne v mezidobí     
18.00  
ČT
29. 11.
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

30. 11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola     
18.00  
SO
1. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí      
18.30 za + Barboru Uhrovu, manžela, dceru a vnuka
NE
2. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45  
10:30 za + Tomáše Ručku při 10. výročí úmrtí 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. listopadu 2018:

⇒ příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Začíná také cyklus C nedělního mešního lekcionáře.

–  na 1. neděli adventní při ranní i hrubé mši svaté požehnáme adventní věnce, které si přinesete.

Tisk

Pořad bohoslužeb od 14. 10. do 21. 10. 2018 – 42. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 14. 10. do 21. 10. 2018 – 42. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
13. 10.
Sobota 27. týdne v mezidobí 18.30  za + Miroslava Kopřivu, manželku a rodiče  
NE
14. 10.
28. neděle v mezidobí 7:45 za + Elišku Rusínovou a rodiče 
10:30 na poděkování za přijaté dary 
PO
15. 10.
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve   
18.00 za pana Josefa Tučka a rodinu Tučkovou a Rebendovou 
ÚT
16. 10.
sv. Hedviky nebo sv. Markéty Marie Alacoquve, panny   mše svatá nebude 
ST
17. 10.
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka   
18.00 za + P. Ondřeje Damborského 
ČT
18. 10.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty  7.45 mše sv.
za . . .

19. 10.
sv. Jana de Brébueuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků    
18.00 za + Vladimíra Zháněla, rodiče a duše v očistci
SO
20. 10.
Sobota 28. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   13.00 svatba Milan Polák a Nataša Gregoričková
18.30 mše sv.
za + osobu
NE
21. 10.
29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie 7:45 na úmysl dárce (pí F)
10:30 za Františka Láníčka a rodiče z obou stran 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 14. října 2018:

⇒ v tomto týdnu je O. Chyba na exerciciích, prosí o memento v modlitbě

⇒ v neděli 21. 10. 2018 a v předvečer 20. 10. se uskuteční v rámci Misijní neděle ve všech kostelích naší diecéze sbírka na misie.

⇒ Děvčata z misijního klubka zvou k výrobě misijního cukroví před misijní nedělí. Podrobnosti máte na plakátku ve vývěsce kostela.

Tisk

Pořad bohoslužeb od 7. 10. do 14. 10. 2018 – 41. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 7. 10. do 14. 10. 2018 – 41. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
6. 10.
Sobota 26. týdne v mezidobí   18.30  na poděkování za 80 let života a prosba o pomoc a ochranu  
NE
7. 10.
27. neděle v mezidobí 7:45 poděkování za dožitých 80. let 
10:30 za zemřelé rodiče Stanzlovy a Konečných 
PO
8. 10.
Pondělí 27. týdne v mezidobí    otec J. Chyba je na studijním pobytu 
18.00 za + a živé členy živého růžence 
ÚT
9. 10.
sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze    mše svatá nebude duchovní
 
ST
10. 10.
Středa 27. týdne v mezidobí     
18.00 za živou a zemřelou rodinu Darmovzalovu a Kainarovu 
ČT
11. 10.
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Jana XXIII., papeže –.– mše sv. v Břeclavi není! 
9.00 rekolekční mše svatá v Podivíně za farní společenství

12. 10.
Pátek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Radima, biskupa    otec J. Chyba je na studijním pobytu 
18.00 za + Marii Chlubnovu 
SO
13. 10.
Sobota 27. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie     
18.30 za + Miroslava Kopřivu, manželku a rodiče 
NE
14. 10.
28. neděle v mezidobí 7:45 za + Elišku Rusínovou a rodiče 
10:30 na poděkování za přijaté dary 

Příležitostná oznámení v neděli 7. října 2018:

⇒ v neděli 23. 9. 2018 byla sbírka do fondu PULS. Vynesla 32 300,- Kč, (loni 30 300,- Kč). Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ poděkování patří také všem, kteří přispěli k slavnostnímu rázu hodové bohoslužby minulou neděli, chrámovému sboru, ženám a mužům, kteří se podíleli na úklidu a také našim ministrantům.

⇒ ve čtvrtek 11. 10. 2018 mají kněží našeho děkanství setkání – rekolekci. Začínáme v 9.00 hod. mší svatou v Podivíně. Ranní mše svatá v Břeclavi nebude!

⇒ v sobotu 13. 10. v 16.30 hod. budou mít ministrantskou schůzku všichni naši ministranti. Po schůzce jsou zvaní ministrovat při večerní mši svaté.

⇒ Světový den misií – Misijní neděle 2018
Světový den misií se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.
„Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni.“
Od října 2018 začínáme roční přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František. Téma měsíce: Poslání vyplývající ze křtu.
Před Misijní nedělí v sobotu 20. 10. od 16.00 hod. možnost se zapojit společně s dětmi z našeho Misijního klubka na přípravu k prožití této neděle. Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“ Materiál pro Misijní klubka zde!

Tisk