Pořad bohoslužeb od 30. 12. do 6. 1. 2019 – 1. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 30. 12. do 6. 1. 2019 – 1. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně  18.30  mše sv.
za . . . 
NE
30. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + Ludmilu a Jakuba Černé a Martina Barančice
10:30 mše sv.
za . . . 
 
PO
31. 12.
Sedmý den v oktávu Narození Páně (sv. Silvestra I., papeže) večer mešní formulář „Na začátku občankého roku“  16.00  za + rodiče Viktorinovy 
Adorace hned po mši sv. 
ÚT
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek 7.45 za + rodinu Hudečkovu a syna Milana Zálešáka 
10.30 za + Antonína a Albínu Gallovy 
 
ST
2. 1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve     
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
3. 1.
Čtvrtek po oktávu Narození Páně  7:45 za farní společenství
   

4. 1.
Pátek po oktávu Narození Páně     
18.00 mše sv.
za . . . 
SO
5. 1.
Sobota po oktávu Narození Páně    
18.30 za + rodiče Františka a Ludmilu Barančicovy
NE
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 7:45 mše sv.
za . . . 
10:30 za rodinu Smyčkovu a Niklovu
 

Příležitostná oznámení v neděli 30. prosince 2018:

⇒ na závěr roku bude v kostele tichá adorace hned po mši svaté, která je na sv. Silvestra v 16.00 hod.

Tisk