Pořad bohoslužeb od 25. 11. do 2. 12. 2018 – 48. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 25. 11. do 2. 12. 2018 – 48. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dūng Laca, kněze, a druhů, mučedníků  18.30  mše sv.
za … 
 
NE
25. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7:45 za rodiče Josefa a Marii Malhockých 
10:30 za zemřelé rodiče a živé děti, vnuky a sestry a za dar zdraví 
 
PO
26. 11.
Pondělí 34. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za … 
ÚT
27. 11.
Úterý 34. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
28. 11.
Středa 34. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za … 
ČT
29. 11.
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

30. 11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola     
18.00 mše sv.
za … 
SO
1. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí      
18.30 za + Barboru Uhrovu, manžela, dceru a vnuka
NE
2. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 mše sv.
za … 
10:30 za + Tomáše Ručku při 10. výročí úmrtí 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. listopadu 2018:

⇒ příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Začíná také cyklus C nedělního mešního lekcionáře.

–  na 1. neděli adventní při ranní i hrubé mši svaté požehnáme adventní věnce, které si přinesete.

Tisk