Pořad bohoslužeb od 3. 2. do 10. 2. 2019 – 6. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 3. 2. do 10. 2. 2019 – 6. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
2. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu    
18.30 za + Jána Bielica a roď. Horskou 
NE
3. 2.
4. neděle v mezidobí 7:45 za + Annu a Bedřicha Koudelkovy 
10:30 mše
za . . .  
PO
4. 2.
Pondělí 4. týdne v mezidobí     
18.00 za + rodiče Václava a Leopoldu Jakubíčkovy a + bratra Josefa
ÚT
5. 2.
Památka sv. Agáty, panny a mučednice    mše svatá nebude 
   
ST
6. 2.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků     
18.00 za + rodinu Hlavenkovu
ČT
7. 2.
Pátek 4. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

8. 2.
Pátek 4. týdne v mezidobí nebo sv. Jeronýma Emilianiho nebo sv. Josefíny Bakhity, panny    
18.00 mše
za . . .   
SO
9. 2.
Sobota 4. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie     
18.30 za + manžela Josefa Krčka, rodiče Kománkovy a vnuka Václava 
NE
10. 2.
5. neděle v mezidobí 7:45 mše
za . . .   
10:30 mše
za . . .   
 

Příležitostná oznámení v neděli 3. února 2019:

⇒ na svátek Panny Marie Lurdské, to je v pondělí 11. 2. bude udílení svátosti pomazání nemocných. Kdo chcete přijmout tuto svátost, budete mít možnost tento týden přijít ke svátosti smíření. Tento týden se bude vždy 20 min přede mší zpovídat.

⇒ Dobrovolnická služba ve farnosti

     V letech 2002 – 2016 probíhal v některých farnostech volontariát. Tento typ dobrovolnické služby se stal pro mladé z důvodu roční délky přípravy a následné roční služby neatraktivním.
Nabízíme novou možnost dobrovolnické služby v délce 3 – 12 měsíců a rozsahu 20 – 40 hodin týdně. Držitelem akre­ditace je Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s., spolupracující se Sekcí pro mládež ČBK. Dobrovolník má státem hrazeno zdravotní pojištění.
     Cíl:           pěstovat ochotu k dobrovolnictví v mladé generaci; zapojit mladé do služby ve farnosti, v pastoračních centrech, případně i v řeholních společenstvích apod.
     Přínosy:   výchova mladých lidí k obětavosti, nezištnosti, otevřenosti a ochotě udělat něco pro druhé, dále jsou přínosem zkušenosti, poznání, dobrý pocit z vykonané práce, rozvoj osobnosti, rozvoj dobrého díla, možnost využití a rozvinutí darů či schopností.
     Mladí lidé, kteří projdou dobrovolnictvím, v něm pokračují i ve svém dalším životě. Hledejme cesty, jak v mladých rozvíjet ducha služby.
Více informací: <http://dobrovolnictvi.signaly.cz>. – Kontaktní osoba: Vojtěch Orlík, e-mail <mladez@cirkev.cz>.

D. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež ČBK

⇒ Diecézní ministrantský tábor

     Již nyní je možné se přihlašovat na Diecézní ministrantský tábor s bohoslovci brněnské diecéze na téma Ve službách Nejvyššího. Podrobnosti o táboře naleznete na webu ministrantů brněnské diecéze <http://brno.signaly.cz/ministranti>.
     Přihlašujte se přes formulář na webu, a to do 31. 3. 2019. K potvrzené přihlášce je třeba zaplatit zálohu 500 Kč. Počet míst je omezen.
     Kontakt na hlavního vedoucího bohoslovce Jana Pavlíčka: mobil 720 612 426, e-mail <ministrantibrno@gmail.com>.

R. D. Mgr. Václav Knotek, pověřený péčí o ministranty brněnské diecéze

⇒ V roce 2019 vyhlašuje Otec biskup tyto sbírky v následujících termínech:

17. 02. 2019 6. neděle v mezidobí haléř

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 27. 1. do 3. 2. 2019 – 5. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 27. 1. do 3. 2. 2019 – 5. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
26. 1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů  18.30  mše
za . . .   
NE
27. 1.
3. neděle v mezidobí 7:45 za rodinu Přibylovu 
10:30 za zemřelou a živou rodinu Haladyovu
 
PO
28. 1.
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve     
18.00 mše
za . . . 
ÚT
29. 1.
Úterý 3. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
ST
30. 1.
Středa 3. týdne v mezidobí     
18.00 za zemřelou Hedviku Pajchlovu, manžela a syna Květoslava 
ČT
31. 1.
Památka sv. Jana Boska, kněze  7:45 mše
za . . . 
9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  – za farní společenství   

1. 2.
Pátek 3. týdne v mezidobí   8.00 – 12.00 ADORACE na první pátek
18.00 mše
za . . .  
SO
2. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu    
18.30 za + Jána Bielica a roď. Horskou 
NE
3. 2.
4. neděle v mezidobí 7:45 za + Annu a Bedřicha Koudelkovy 
10:30 mše
za . . .  

Příležitostná oznámení v neděli 27. ledna 2019:

⇒ na první pátek v měsíci bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní od 8.00 hod. do 12.00 hod. Prosíme zapište se na rozpis vzadu u vchodu do kostela. Děkujeme.

⇒ v pátek v předvečer svátku Uvedení Páně do chrámu si nezapomeneme vzít s sebou svíce a shromáždíme se před začátkem mše svaté v zádveří kostela, kde budou svíce požehnány.

⇒ Farní ples: v sobotu 2. 3.  2019 v 19, 30 hod. v domě školství, vstupenky v prodeji u paní Zemánkové od příštího týdne.
Karneval pro děti: v neděli 24. 2. 2019 v 15, 00 hod. v suterénu kostela.
Farní postní duchovní obnova bude v sobotu 9. 3. 2019 od 9.00 hod. do asi 12.00 hod.
Slavnostní svaté přijímání je plánováno na neděli 2. 6. 2019 při mši svaté v 10.30 hod.
Na vývěsce kostela máte dále pozvánku na kurz pro provádějící v kostele a nabídku volontariátu pro mládež. Věnujte těmto nabídkám pozornost.


POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě. Jako váš biskup vás prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitbu a příklad živé víry.
Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2019. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 20. 1. do 27. 1. 2019 – 4. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 20. 1. do 27. 1. 2019 – 4. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
19. 1.  2. neděle v mezidobí  18.30  za + Dagmar Klouparovou
NE
20. 1.
2. neděle v mezidobí –  mešní formulář „Za jednotu křesťanů“ 7.45 za + Terezku Petrůskovu 
10.30 za + Františka Láníčka  
 
PO
21. 1.
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice     
18.00 mše
za . . . 
ÚT
22. 1.
Úterý 2. týdne v mezidobí, nebo sv. Vincence, jáhna a mučedníka    mše svatá nebude 
   
ST
23. 1.
Středa 2. týdne v mezidobí     
18.00 za + manžela Vítězslava Kazinotu a rodiče z obou stran
ČT
24. 1.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve  7:45 za + Tibora Hlačinu při nedožitých 37 letech narození a živou rodinu
   

25. 1.
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola     
18.00 za farní společenství
SO
26. 1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů     
18.30 mše
za . . .  
NE
27. 1.
3. neděle v mezidobí 7:45 za rodinu Přibylovu 
10:30 za + rodinu Haladyovu
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. ledna 2019:

⇒ prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18. – 25. 1. 2019.

⇒ v rámci tohoto týdne na čtvrtek 24.1. na 18h. jsme zváni ke společným modlitbám do kostela sboru Českobratrské církve evangelické, na náměstí Svobody 2056/14.

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 13. 1. do 20. 1. 2019 – 3. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 13. 1. do 20. 1. 2019 – 3. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
12. 1.
Sobota po Zjevení Páně  18.30 za + pí Anežku Steinerovu
NE
13. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 mše sv.
za . . .  
10:30 na poděkování za 50 let života 
 
PO
14. 1.
Pondělí 1. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
15. 1.
Úterý 1. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
16. 1.
Středa 1. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
17. 1.
Památka sv. Antonína, opata  7:45 mše za . . .
9.00 mše svatá pro maminky na mateřské – za farní společenství

18. 1.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů     
18.00  
SO
19. 1.
Sobota 1. týdne v mezidobí      
18.30 mše za . . . 
NE
20. 1.
2. neděle v mezidobí 7:45 za + Terezku Petrůskovu 
10:30 za + Františka Láníčka 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. ledna 2018:

⇒ na kostelní vývěsce pozvánka z farnosti Poštorná na poutní zájezd do Fátimy je na vývěsce kostela. Termín: 16.09. 22.09.2019.

⇒ týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne ve dnech 18. – 25. 1. 2019. Ústřední myšlenkou textů určených pro tento týden je slovo z Písma: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Text je k dispozici ke stažení na stránkách https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181227texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2019

  • – dnes po modlitbě před spaním končí doba vánoční – koledy, výzdoba, jesličky. Tam, kde jsou umístěny v postranní kapli mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února). Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti
  • – začíná liturgické mezidobí: první čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře

Tisk

Celý článek