Pořad bohoslužeb od 9. 12. do 16. 12. 2018 – 50. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 9. 12. do 16. 12. 2018 – 50. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU –
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.45  mše sv. za . . . 
18.30 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra 
NE
9. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + maminku Annu Frohlichovou  
10:30 za Ing. Stanislava Hraběte při 10. výročí úmrtí
PO
10. 12.
Pondělí po 2. neděli adventní   6.45 roráty – mše sv. za . . . 
18.00 mše sv. za … 
ÚT
11. 12.
Úterý po 2. neděli adventní, sv. Damasa I., papeže  6.45  roráty – mše sv. za . . .
ST
12. 12.
Středa po 2. neděli adventní, Panny Marie Gaudalupské     
18.00 za + rodinu Hálovu a Pergerovu 
ČT
13. 12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice  –.– mše svatá v Břeclavi není ! 9.00 mše sv. ve Velkých Bílovicích rekolekce kněží – za farní společenství
17.30 ! animovaná ADORACE

14. 12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve  18.00  mše sv. za …   
SO
15. 12.
Sobota po 2. neděli adventní     
18.30 mše sv.
za …  
NE
16. 12
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + Vladimíra Kainara a dvoje rodiče 
10:30 za + rodiče Uherkovy a Rostislava Veleckého 

Příležitostná oznámení v neděli 9. prosince 2018:

⇒ v době adventní budeme mít v pondělí a v úterý ráno RORÁTY, tedy rorátní mši svatou v 6.45 hod.

⇒ v úterý 11. 12. po rorátech bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní asi na půl hodiny a bude příležitost ke svaté zpovědi. Ve středu bude taktéž duchovní otec Josef Chyba zpovídat od 17.15 hod. Taktéž bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Rozpis příležitostí ke svátosti smíření před svátky máte již na vývěsce kostela.

⇒ ve čtvrtek bude setkání kněží z děkanství, začínáme v 9.00 hod. mší svatou ve Velkých Bílovicích

⇒ ve čtvrtek v 17.30 hod. bude hodinová animovaná adorace – modlíme se za rodiny naší farnosti, za dar dobře prožít v rodinách dobu adventní

⇒ v sobotu 15. 12. 2018 od 8.00 hod. bude předvánoční generální úklid kostela. Zveme i ty, kteří nechodívají během roku a chtěli by nám pomoci. Je to kostel nás všech. Čím víc nás bude, tím dříve skončíme. Děkujeme!

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2018

 

  Den Čas Místo
17. 12. Pondělí 15.30 – 18.00 Břeclav
19. 12. Středa 17.00 – 17.30 Ladná
19. 12. Středa 17.45 – 18.45 Poštorná
21. 12. Pátek 15.30 – 18.00 Břeclav
19. 12. Středa 16.00 – 17.00 Podivín
20. 12. Čtvrtek 16.00 – 18.10 Lanžhot
23. 12. Neděle 16.00 – 17.00 Tvrdonice
22. 12. Sobota 13.30 – 14.30 Hrušky
22. 12. Sobota 14.45 – 16.15 Moravská Nová Ves
23. 12. Neděle 14.00 – 15.00 Týnec
16. 12. Neděle 15.00 – 17.00 Moravský Žižkov
17. 12. Pondělí 16.00 – 18.00 Velké Bílovice

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 16. 12. do 23. 12. 2018 – 51. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 16. 12. do 23. 12. 2018 – 51. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
15. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 18.30  za …   
NE
16. 12
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + Vladimíra Kainara a dvoje rodiče 
10:30 za + rodiče Uherkovy a Rostislava Veleckého 
PO
17. 12.
Pondělí před Štědrým dnem  6.45  roráty – mše sv. za . . . 
15.30 – 18.00 příležitost k vánoční svátosti smíření – přijede 7 cizích zpovědníků
18.00 na úmysl dárce (pí Sm) 
ÚT
18. 12.
Úterý před Štědrým dnem  6.45  roráty – mše sv. za . . .
ST
19. 12.
Středa před Štědrým dnem   18.00 za požehnání pro bezdětné manžele (4)  
ČT
20. 12.
Čtvrtek před Štědrým dnem  7:45 za + Ing. Milana Čecha

21. 12.
Pátek před Štědrým dnem  15.30 – 18.00  příležitost k vánoční svátosti smíření – přijedou jen 4 cizí zpovědníci 
18.00 za . . . 
SO
22. 12.
Sobota před Štědrým dnem  18.30  mše sv. za . . .  
NE
23. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 na poděkování za přijatá dobrodiní 
10:30 za + Jana a Jiřinu Chovancovy 

Příležitostná oznámení v neděli 16. prosince 2018:

⇒ duchovní správa děkuje všem, kdo se podíleli na generálním úklidu kostela před vánočními svátky

⇒ v pondělí bude zpovídat 7 cizích zpovědníků a v pátek jen asi 4. Využijte proto příležitosti ke svátosti smíření v pondělí. Páteční termín nechte pro ty, kteří v pondělí nemohou třeba kvůli pracovním povinnostem.

⇒ Betlémské světlo si můžete vzít do svých domovů příští neděli.

Jak uvádí tematický web www.betlemskesvetlo.cz: „V letošním roce se chystá již třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala. Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne v sobotu 15. prosince 2018 v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom).

Betlémské světlo budeme s pomocí skautských kurýrů rozvážet vlaky po České republice v neděli 16. prosince. Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.“

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2018

 

  Den Čas Místo
17. 12. Pondělí 15.30 – 18.00 Břeclav – 7 cizích zpovědníků
19. 12. Středa 17.00 – 17.30 Ladná
19. 12. Středa 17.45 – 18.45 Poštorná
21. 12. Pátek 15.30 – 18.00 Břeclav – 4 cizí zpovědníci
19. 12. Středa 16.00 – 17.00 Podivín
20. 12. Čtvrtek 16.00 – 18.10 Lanžhot
23. 12. Neděle 16.00 – 17.00 Tvrdonice
22. 12. Sobota 13.30 – 14.30 Hrušky
22. 12. Sobota 14.45 – 16.15 Moravská Nová Ves
23. 12. Neděle 14.00 – 15.00 Týnec
16. 12. Neděle 15.00 – 17.00 Moravský Žižkov
17. 12. Pondělí 16.00 – 18.00 Velké Bílovice

⇒ V pondělí bude zpovídat 7 cizích zpovědníků a v pátek jen asi 4. Využijte proto příležitosti ke svátosti smíření v pondělí. Páteční termín nechte pro ty, kdy

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 23. 12. do 30. 12. 2018 – 52. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 23. 12. do 30. 12. 2018 – 52. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
22. 12.
Sobota před Štědrým dnem  18.30  mše sv. za . . .  
NE
23. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 na poděkování za přijatá dobrodiní 
10:30 za + Jana a Jiřinu Chovancovy 
PO
24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN
Vigilie Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 
16.00 mše za
. . . 
22.00 za rodinu Rebendovu a Tučkovu  
ÚT
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ –  zasvěcený svátek  7.45  za + syna Milana Zálešáka
10.30  mše za
. . . 
ST
26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  7.45  mše za
. . . 
10.30 za + Boženu a Miroslava Loučkovy 
ČT
27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty   7:45 za farní společenství
   

28. 12.
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků      
18.00 za + Františka Pajchla, manželku a syna   
SO
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně   18.30 za + Marii a Jana Bačových a manžele Vrchotkových
NE
30. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + Ludmila a Jakuba Černé a Martina Barančice
10:30 mše za
. . . 

Příležitostná oznámení v neděli 23. prosince 2018:

pozvání pro děti a mládež na DCŽM Mamre Osová Bítýška. Kdy:? Silvestr na Mamre 29. 12. – 2. 1. Co:? Uzavřít starý rok a začít nový s Bohem, zakusit velké a živé společenství, nejen duchovní program, ale i zábavu. Ples mládeže se uskuteční 18. 1. 2019 v sále Milosrdných bratří na ulici Vídeňská v Brně. Bližší informace dostanete v lednu. Zve: Diecézní centrum mládeže

⇒ Na misijním jarmarku se vydělalo minulou neděli celkem 7 800,- Kč. 6 700,- Kč je určeno na Papežské misijní dílo dětí, 1 100,- na fond pro chudé děti hnutí Focoláre (za prodej „Ježíšků“). Děkujeme všem, kteří se zapojili na podporu misií společně s misijním klubíčkem.

⇒ Výběrové řízení – pracovní místa
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice
– asistent(ka) stavebního oddělení s pracovištěm v Brně
technik stavebních investic pro Znojemsko a Břeclavsko
Na vývěsce máte plakátek s podrobnými informacemi o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče příp. předejte informaci vhodným zájemcům.

⇒ Ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) je možno obdržet na instalaci tepelného čerpadla významnou dotaci. Tepelné čerpadlo jednak přispěje životnímu prostředí tím, že se sníží spotřeba elektrické energie asi o 60 až 70% a s tím související emise CO2, vznikající při výrobě elektrické energie, což je celospolečenský zájem. Současně se sníží náklady na vytápění kostela sv. Václava v Břeclavi, což je zase náš zájem. Odhadem, to může dělat finanční úsporu 60 až 70.tis. Kč ročně. To je zvlášť důležité v době, kdy cena elektrické energie a plynu se mají od příštího roku zvýšit „zatím“ asi o 10%. Prosíme, aby se u duchovního otec přihlásili ti, kdo mají nějakou zkušenost s psaním žádostí tohoto typu a mají časovou rezervu pro administrací takovéto žádosti, aby bylo možno co nejdříve o tyto finanční prostředky zažádat. Čím dřív se bude topit tepelným čerpadlem, tím dřív se

Celý článek