Pořad bohoslužeb od 1. 4. do 8. 4. 2018 – 14. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 1. 4. do 8. 4. 2018 – 14. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
1. 4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 7.45 za + Reginu Pafkovičovu 
10.30 na poděkování za přijaté dary 
 
PO
2. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.45 za + Ladislava Petruska 
 
ÚT
3. 4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše svatá nebude 
   
ST
4. 4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00  
ČT
5. 4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7:45 za farní společenství
   

6. 4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00 za nová kněžská a řeholní povolání 
SO
7. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.30  
NE
8. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 7:45 za + rodiče Viktorinovy a prarodiče z obou stran 
10:30 za + členy rodiny Šoustkovy, Mužíkovy a Trembošovy 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. dubna 2018:

⇒ upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnostního velikonočního Třídení, ministrantům, dětem, chrámovému sboru, varhaníkovi a všem kteří připravili chrám úklidem a výzdobou.

⇒ příští neděli slavíme neděli Božího milosrdenství, od Velkého pátku se někteří z vás modlí novénu.

⇒ Výraz „pokoj vám“, v hebrejštině „shalom“, obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním. (sv. Jan Pavel II.)
Shalom všem obyvatelům Břeclavi přeje otec Josef a otec Josef.

 

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 25. 3. do 30. 3. 2018 – 13. týden – t

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 25. 3. do 30. 3. 2018 – 13. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
24. 3.
Sobota po 5. neděli postní 18.30 za + manžela Stanislava Valachoviče k 10. výročí úmrtí  
NE
25. 3.
KVĚTNÁ NEDĚLE – žehnání ratolestí a průvod 7:45 za + Josefa Tondra a prarodiče z obou stran 
10:30 za + Veroniku a Pavla Juříkovy 
14.30  dětská křížová cesta 
PO
26. 3.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE   od 15.30 hod. svatá zpověď 
18.00 za + Ignáce Imricha a rodiče z obou stran 
ÚT
27. 3.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše svatá nebude 
ST
28. 3.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 15.00 !! ráno mše nebude!!
mše svatá pohřební pí Poláková
ČT
29. 3.
ZELENÝ ČTVRTEK 18.00  za uzdravení vztahů ve farnosti
. . . . „Svatá hodina“ – společná adorace

30. 3.
VELKÝ PÁTEK
den přísného postu
 7.45 společná modlitba církve
od 8.30 hod. otevřena Getsemanská zahrada
18.00 slaví se památka Umučení Páně
SO
31. 3.
BÍLÁ SOBOTA 7.45  společná modlitba církve
  od 8.30 hod. otevřen Boží hrob
VIGILIE VELIKONOČNÍ 19.30 za . . . 
NE
1. 4.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
7:45 za + Reginu Pavkovičovu 
10:30 na poděkování za přijaté dary (píS) 
PO
2. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.45 za + Ladislava Petruska 

 

Příležitostná oznámení v neděli 25. března 2018:

duchovní správa děkuje všem ochotným ženám a mužům, kteří si udělali čas na předvelikonoční úklid kostela.

⇒ upozorňujeme, že ve středu svatého týdne bude jen pohřební mše svatá v 15.00 hod.

⇒ tento týden již nemají školáci 6. – 9. výuku náboženství, uvidíme se společně při slavení velikonočního třídenní.

⇒ Duchovní správa připomíná, že na Zelený čtvrtek by měli věřící, podle místních možností, nějakou dobu adorovat před Svátostí oltářní, uloženou ve svatostánku, po půlnoci však tato adorace nemá mít slavnostní ráz. V zákristii jsou k dispozici sešitky s adorací na Zelný čtvrtek. Prosíme, kdyby se někdo mohl ujmout vedení této adorace. Jsou potřeba 3 – 4 ochotní lidé. Čas bude jako loni. Prosíme, aby jste ho sdělili duchovnímu otci. Děkujeme.

⇒ duchovní správa prosí, aby jste se zapsali na rozpis k adoraci na VELKÝ PÁTEK (od 8.30 do 10.30 a od 15.00 do obřadů k tiché modlitbě v Getsemenské zahadě) a BÍLOU SOBOTU k tiché  modlitbě u Božího hrobu do 15.30, aby kostel mohl zůstat otevřený k modlitbě. Na Velký pátek i Bílou sobotu jste všichni farníci zváni k ranní modlitbě – takzvaným temným hodinkám – začneme v 7.45 hod. Vše máte na Rozpise k adoraci – nezapomeňte se napsat (můžete si napsat i dvě půlhodiny za sebou).

⇒ Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem z pokladniček u Božího hrobu v pátek 30. 3. a v sobotu 31. 3. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ na Zelený čtvrtek v 9.00 hod. bude v Brně slavení mše nazývaná Missa chrismatis

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 18. 3. do 25. 3. 2018 – 12. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 18. 3. do 25. 3. 2018 – 12. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
17. 3.
Sobota po 4. neděli postní
18.30 za zdraví a požehnání pro nenarozené dítě
NE
18. 3.
5. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za + Josefa a Anežku Mackovy
10:30 ⇒ za + syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy
⇒ na poděkování za 70 let života
14.30 pobožnost křížové cesty
PO
19. 3.
Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE – doporučený svátek    
18.00 za živou a + rodinu Petrákovu 
ÚT
20. 3.
Úterý po 5. neděli postní   mše svatá nebude 
   
ST
21. 3.
Středa po 5. neděli postní    
18.00 za + Josefa Darmovzala, manželku Marii a syna Josefa 
ČT
22. 3.
Čtvrtek po 5. neděli postní 7:45 za farní společenství
   

23. 3.
Pátek po 5. neděli postní 17.30 pobožnost křížové cesty 
18.00 za . . . 
SO
24. 3.
Sobota po 5. neděli postní    
18.30 za + manžela Stanislava Valachoviče k 10. výročí úmrtí 
NE
25. 3.
KVĚTNÁ NEDĚLE – žehnání ratolestí a průvod 7:45 za + Josefa Tondra a prarodiče z obou stran 
10:30 za + Veroniku a Pavla Juříkovy 
14.30  dětská křížová cesta 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 18. března 2018:

⇒ dnes odpoledne ve 14.30 hod. bude křížová cesta

⇒ na dnešek jsme srdečně zváni na divadelní představení Mysterium světla (jedná se o pašije podle sv. Jana a tajemství vzkříšení). Divadelní představení Víti Marčíka se bude odehrávat v prostorách Sonnentoru v Čejkovicích u Hodonína v neděli 18. 3. v 15.30 hod. Vstupné je zdarma a všichni jsou srdečně vítáni.

⇒ sbírka na úhradu faktury na elektřinu minulou neděli vynesla 15 500,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

⇒ tento týden začíná již velikonoční zpovídání. Rozpis pro naše děkanství máte na vývěsce.

⇒ tento týden je již první velikonoční svatá zpověď v naší farnosti v pátek 23. 3. od 15.30 hod. do 17.30 hod. Přijedou jen 3 cizí zpovědníci. Zpovídat se bude ještě v pondělí 26. 3. od 15.30 hod. do 18.00 hod. Přijede 7 cizích zpovědníků. Využijte těchto příležitosti k vykonání dobré velikonoční zpovědi. Prosíme upřednostněte pondělní zpovídání, bude více kněží!!

⇒ komu nevyhovují tyto termíny zpovídání, může si individuálně domluvit svatou zpověď s některým z místních kněží v jiném dnu a čase.

⇒ Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně v katedrále od 8:30 hodin. Podrobnosti na plakátku!

⇒ Úklid kostela před velikonocemi bude v sobotu 24. 3. 2018 od 8. hod. ráno. Prosíme ochotné farníky, aby se zapojili do prací ve farnosti. Děkujeme.

⇒ příští neděli si církev připomíná slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma. Při každé mši se proto koná památka tohoto slavného vjezdu Páně. V rukou drží každý věřící ratolesti. Při hlavní mši se koná průvod. Proto se příští neděli shromáždíme na náměstí v 10.25 hod.

⇒ prosíme o domluvu o velikonočních svátcích ohledně možnosti objednat autobus na Velký pátek Velikonoční vigilii. Kolik by bylo případných

Continue reading