Pořad bohoslužeb od 20. 1. do 27. 1. 2019 – 4. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 20. 1. do 27. 1. 2019 – 4. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
19. 1.  2. neděle v mezidobí  18.30  za + Dagmar Klouparovou
NE
20. 1.
2. neděle v mezidobí –  mešní formulář „Za jednotu křesťanů“ 7.45 za + Terezku Petrůskovu 
10.30 za + Františka Láníčka  
 
PO
21. 1.
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice     
18.00 mše
za . . . 
ÚT
22. 1.
Úterý 2. týdne v mezidobí, nebo sv. Vincence, jáhna a mučedníka    mše svatá nebude 
   
ST
23. 1.
Středa 2. týdne v mezidobí     
18.00 za + manžela Vítězslava Kazinotu a rodiče z obou stran
ČT
24. 1.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve  7:45 za + Tibora Hlačinu při nedožitých 37 letech narození a živou rodinu
   

25. 1.
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola     
18.00 za farní společenství
SO
26. 1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů     
18.30 mše
za . . .  
NE
27. 1.
3. neděle v mezidobí 7:45 za rodinu Přibylovu 
10:30 za + rodinu Haladyovu
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. ledna 2019:

⇒ prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18. – 25. 1. 2019.

⇒ v rámci tohoto týdne na čtvrtek 24.1. na 18h. jsme zváni ke společným modlitbám do kostela sboru Českobratrské církve evangelické, na náměstí Svobody 2056/14.

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 13. 1. do 20. 1. 2019 – 3. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 13. 1. do 20. 1. 2019 – 3. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
12. 1.
Sobota po Zjevení Páně  18.30 za + pí Anežku Steinerovu
NE
13. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 mše sv.
za . . .  
10:30 na poděkování za 50 let života 
 
PO
14. 1.
Pondělí 1. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
15. 1.
Úterý 1. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
16. 1.
Středa 1. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
17. 1.
Památka sv. Antonína, opata  7:45 mše za . . .
9.00 mše svatá pro maminky na mateřské – za farní společenství

18. 1.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů     
18.00  
SO
19. 1.
Sobota 1. týdne v mezidobí      
18.30 mše za . . . 
NE
20. 1.
2. neděle v mezidobí 7:45 za + Terezku Petrůskovu 
10:30 za + Františka Láníčka 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. ledna 2018:

⇒ na kostelní vývěsce pozvánka z farnosti Poštorná na poutní zájezd do Fátimy je na vývěsce kostela. Termín: 16.09. 22.09.2019.

⇒ týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne ve dnech 18. – 25. 1. 2019. Ústřední myšlenkou textů určených pro tento týden je slovo z Písma: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Text je k dispozici ke stažení na stránkách https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181227texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2019

  • – dnes po modlitbě před spaním končí doba vánoční – koledy, výzdoba, jesličky. Tam, kde jsou umístěny v postranní kapli mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února). Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti
  • – začíná liturgické mezidobí: první čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 6. 1. do 13. 1. 2019 – 2. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 6. 1. do 13. 1. 2019 – 2. týden (aktualizováno 4.1.)

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
5. 1.
Sobota po oktávu Narození Páně 18.30 za + rodiče Františka a Ludmilu Barančicovy 
NE
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 7:45 za + Annu Škrobáčkovu
10:30 za rodinu Smyčkovu a Niklovu
PO
7. 1.
Úterý po Zjevení Páně nebo sv. Rajmunda z Penafortu   18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
8. 1.
Úterý po Zjevení Páně    mše svatá nebude 
   
ST
9. 1.
Středa po Zjevení Páně  13.30 pohřeb se mší sv. St. Břeclav 
18.00 na poděkování za 80 let života a za ochranu Boží a P. Marie
ČT
10. 1.
Čtvrtek po Zjevení Páně  9:00 rekolekce kněží – za farní společenství
17.30 Adorace 

11. 1.
Pátek po Zjevení Páně  18.00 mše sv.
za . . .  
SO
12. 1.
Sobota po Zjevení Páně  18.30 za + paní Anežku Steinerovu
NE
13. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 mše sv.
za . . .  
10:30 na poděkování za 50 let života 

Příležitostná oznámení v neděli 6. ledna 2018:

⇒ ve čtvrtek v 9.00 bude rekolekční mše svatá,  kněží pak budou pokračovat v suterénu kostela.

⇒ ve čtvrtek v 17.30 bude pravidelná měsíční adorace.

⇒ Doplnění statistiky z 31. 12. 2018: ve farnosti bylo v minulém roce uzavřeno 5 manželství, uděleno 34 křtů a 22 pohřbů.

⇒ Římskokatolická farnost Poštorná nás zve na poutní zájezd do Fátimi – Lisobonu a Porta v termínu 16. – 22. 9. 2019. Podrobnosti máte na vývěsce kostela.

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,
jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.
Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.
Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.
Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství a splňujete požadované předpoklady, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 25. března 2019.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

Continue reading

Pořad bohoslužeb od 30. 12. do 6. 1. 2019 – 1. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 30. 12. do 6. 1. 2019 – 1. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně 18.30 za + Marii a Jana Bačových a manžele Vrchotkových
NE
30. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + Ludmilu a Jakuba Černé a Martina Barančice
10:30 mše sv.
za . . . 
PO
31. 12.
večer mešní formulář „Na začátku občankého roku“  16.00  za + rodiče Viktorinovy 
16.40 Adorace
ÚT
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek 7.45 za + rodinu Hudečkovu a syna Milana Zálešáka 
10.30 za + Antonína a Albínu Gallovy 
ST
2. 1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů 18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
3. 1.
Čtvrtek po oktávu Narození Páně  7:45 za farní společenství

4. 1.
Pátek po oktávu Narození Páně  18.00 za + a živou rodinu Gajdovu a Bartošovu 
SO
5. 1.
Sobota po oktávu Narození Páně    
18.30 za + rodiče Františka a Ludmilu Barančicovy
NE
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 7:45 za + Annu Škrobáčkovu
10:30 za + a živou rodinu Smyčkovu a Niklovu

Příležitostná oznámení v neděli 30. prosince 2018:

⇒ na závěr roku v pondělí 31. 12. 2018 bude na poděkování za uplynulý rok v kostele hned po mši svaté v 16.00 hod. adorace a TE DEUM.

Malé připomenutí některých aktivit a hospodaření v naší farnosti za minulý rok k 31. 12. 2018.

Ve farnosti bylo v minulém roce . . . . křtů, . . . . sňatků a . . . . . pohřbů.

Odeslané sbírky na biskupství v roce 2018

25. 02. 2018 sbírka haléř sv. Petra 27 300,- Kč
30. 03. 2018 sbírka na Boží Hrob v Jeruzalémě 3 100,- Kč
15. 04. 2018 sbírka na repatriaci vyhlášená sv. Otcem 45 200,- Kč
20. 05. 2018 sbírka na charitativní účely 23 100,- Kč
24. 06. 2018 sbírka na bohoslovce 34 150,- Kč
23. 09. 2018 sbírka na podporu kněží a pastorace… (PULS) 32 300,- Kč
21. 10. 2018 sbírka na misie 35 600,- Kč
18. 11. 2018 sbírka na den Bible 12 400,- Kč

Adopce na dálku®

     Od roku 1993 pomohl program Adopce na dálku® organizovaný Arcidiecézní charitou Praha více než 30 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.
     V naší farnosti jsme v uplynulém roce pro děti adoptované na dálku odeslali 56 000,- Kč, (500,- Kč měsíčně pro jedno dítě). Do této darované částky byl vložen také výtěžek z farního plesu.

     V naší farnosti pracuje také Misijní klubko č. 100236 – Nadšených mladých misionářů je v naší zemi již přes 2300 ve více jak 190 Misijních klubkách, která jsou rozesetá po celé republice. Snaží se aktivně pomáhat dětem v

Continue reading