Pořad bohoslužeb od 10. 12. do 17. 12. 2017 – 50. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 10. 12. do 17. 12. 2017 – 50. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
9. 12.
Sobota po 1. neděli adventní 18:30 za Stanislava Hraběte
Neděle
10. 12.
 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 Za + rodiče Josefa a Marii Malhockých
10:30 Za živou a zemřelou rodinu Bartošovu
Pondělí
11. 12.
Pondělí po 2. neděli adventní 18:00 za + Annu Horskou a rodinu Horskou a Moučkovou
Úterý
12. 12.
Úterý po 2. neděli adventní nebo Panny Marie Guadalupské 6:45 roráty – mše sv. za farní společenství
Středa
13. 12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice 6:45 roráty – mše sv. za . . .
14:00 pohřeb z kostela pan Josef Tondr // večerní mše sv. již nebude!
Čtvrtek
14. 12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve mše sv. nebude 9.00 rekolekce – mše sv. ve Velkých Bílovicích
Pátek
15. 12.
Pátek po 2. neděli adventní  od 16.00 příležitost ke svátosti smíření
18:00 na úmysl dárce //
Za + rodinu Mayerovu a Altrichterovu
Sobota
16. 12.
Sobota po 2. neděli adventní  18:30 Za + maminku Marii Rakovičovou
Neděle
17. 12.
 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 Za + Ing. Milana Čecha
10:30 Za + rodiče Režňákovy

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. prosince 2017:

⇒ duchovní správa děkuje všem, kteří se minulou neděli podíleli na přijetí, ubytování a na pohoštění pro pracovníky TV NOE

⇒ poděkování patří také těm, kteří se podíleli na velmi zdařilé a pěkné mikulášské besídce, zvláště našim mladým

⇒ v úterý a ve středu budou ráno RORÁTY, tedy rorátní mše svatá v 6.45 hod. Ve středu je ve 14.00 hod. pohřeb pana Josefa Tondry z kostela, proto večerní mše svatá již nebude!

⇒ ve středu dopoledne bude otec Josef Ondráček navštěvovat nemocné, pokud máte ještě někdo zájem přihlaste se mu o návštěvu

zpověď před vánočními svátky za účasti cizích zpovědníků bude letos v pátek 15. 12. a v pondělí 18. 12. vždy od 16.00 hod. Využijte tuto příležitost. V jiné termíny si lze svátost smíření předem domluvit s duchovními otci. 

⇒ Na třetí neděli adventní 17. 12. 2017 při ranní mši svaté v 7.45 hod. se bude udílet svátost pomazání nemocných. Kdo chcete přijmout tuto svátost (pokročilý věk, vážná nemoc), budete mít možnost v pátek od 16.00 hod. přijít ke svátosti smíření. Přijedou cizí zpovědníci.
Svátost pomazání nemocných budeme společně udílet taktéž v únoru na svátek Panny Marie Lurdské (11. 2. neděle), kdy si tak připomeneme Světový den nemocných slavením svátosti pomazání nemocných. Můžete se rozhodnout pro přijetí této svátosti již nyní anebo až v na svátek Panny Marie. (Za rok se doporučuje jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli, jak se domluvíte s duchovním otcem).

⇒ Generální úklid kostela před vánocemi je v sobotu 16. 12. 2017 od 8.00 hod. Prosíme zejména mladší ročníky, aby se zapojili do práce ve farnosti

 ⇒ v prodejně je možnost nákupu Betlémků a vánočních knížek

Betlémské světlo

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 3. 12. do 10. 12. 2017 – 49. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 3. 12. do 10. 12. 2017 – 49. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
2. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 za + rodinu Hermanovu
Neděle
3. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra
10:30 za + manžele Kuchtovy
Pondělí
4. 12.
Pondělí po 1. neděli adventní nebo sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 18:00 za + Amalii Tučkovou
Úterý
5. 12.
Úterý po 1. neděli adventní 6:45 roráty – mše sv. na ú. d.
Formační setkání kněží v Brně
Středa
6. 12.
sv. Mikuláše, biskupa 6:45 roráty – mše sv. na ú. d.
18:00 na úmysl dárce
Čtvrtek
7. 12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 7:45 za farní společenství / / /
za + rodinu Hřibňákovu a Levákovu
Pátek
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18:00 na poděkování za 70 roků života
Sobota
9. 12.
Sobota po 1. neděli adventní 18:30 za Stanislava Hraběte
Neděle
10. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + rodiče Josefa a Marii Malhockých
10:30 za živou a zemřelou rodinu Bartošovu 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. prosince 2017:

⇒ na vývěsce kostela máte pozvánky na koncerty: adventní matiné v Břeclavi sbor ČCE a adventní koncert v Poštorné.

Mikulášská besídka bude dnes 3. prosince 2017 odpoledne  v 15.00 hod., viz plakátek na vývěsce. U dětské nástěnky mohou rodiče, prarodiče i další přispět do andělské pokladničky na „Mikuláše“.

⇒ Vzadu v kostele máme i letos nový adventní kalendář, u něj leží pro každé dítě pracovní list s náměty dobrých skutků pro letošní advent. Budeme je dělat jako dárek pro Pána Ježíše.

⇒ V době adventní budeme mít v úterý a ve středu ráno RORÁTY, tedy rorátní mši svatou v 6.45 hod.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 26. 11. do 3. 12. 2017 – 48. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 26. 11. do 3. 12. 2017 – 48. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
25. 11.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18:30 za + Barboru Uhrovou, manžela,dceru a vnuka
Neděle
26. 11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7:45 Za + manžela Karla Gajdoše a rodinu Gajdošovou
10:30 za + Václava Uhra, 45 let výročí úmrtí, manželku Růženu, syna Martina a celou živou a + rodinu
Pondělí
27. 11.
Pondělí 34. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Úterý
28. 11.
Úterý 34. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
29. 11.
Středa 34. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Čtvrtek
30. 11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 7:45 za farní společenství
Pátek
1. 12.
Pátek 34. týdne v mezidobí nebo Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18:00 na úmysl dárce / /
za + Marii Siegelovou
Sobota
2. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 za + rodinu Hermanovu
Neděle
3. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra 
10:30 za + manžele Kuchtovy

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. listopadu 2017:

⇒ Na první pátek v měsíci, tj.: 1. prosince od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude eucharistická adorace. Úmysl k adoraci: modlíme se za nemocné a staré lidi naší farnosti a milosti dobré svaté zpovědi před vánočními svátky.

⇒ mše svatá příští neděle v 10.30 hod. bude přenášena TV Noe

příští neděli začíná doba adventní. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. Začíná také cyklus A nedělního mešního lekcionáře.

⇒ sbírka na biblický apoštolát minulou neděli vynesla 23 300,- Kč. Všem štědrým dárcům, upřímné Pán Bůh zaplať.

⇒ Mikulášská besídka bude příští neděli 3. prosince 2017 v 15.00 hod. viz plakátek na vývěsce. U dětské nástěnky mohou rodiče přispět do pokladničky na „Mikuláše“.

⇒ na 1. neděli adventní při ranní i hrubé mši svaté požehnáme adventní věnce, které si přinesete.

⇒ dnes odpoledne v 16.00 hod. je koncert – viz plakátek

⇒ Slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení biskupství brněnského se uskuteční dne 2. 12. v 10.00 hod. v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ připomínáme, že je možno si již domlouvat adventní návštěvu nemocných a starých lidí v naší farnosti.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 19. 11. do 26. 11. 2017 – 47. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 19. 11. do 26. 11. 2017 – 47. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
18. 11.
Sobota 32. týdne v mezidobí nebo Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18:30 za + Václava Marečka a celou rodinu
Neděle
19. 11.
33. neděle v mezidobí 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy
10:30 na poděkování za přijatá dobrodiní při 50. výročí společného života
Pondělí
20. 11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Úterý
21. 11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě    bohoslužba nebude
Středa
22. 11.
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice 18:00 za živou a + rodinu Darmovzalovu a Hainarovu
Čtvrtek
23. 11.
Čtvrtek 33. týdne v mezidobí nebo sv. Klementa I,- papeže a mučedníka nebo sv. Kolumbána, opata 7:45 za farní společenství
Pátek
24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dûng-Langa, kněze, a druhů, mučedníků 18:00 za + Jenovéfu Smyčkovou
Sobota
25. 11.
Sobota 34. týdne v mezidobí nebo sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18:30 za + Barboru Uhrovou, manžela, dceru a vnuka
Neděle
26. 11.
 Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 7:45 Za + manžela Karla Gajdoše a rodinu Gajdošovou
10:30 za + Václava Uhra, 45 let výročí úmrtí, manželku Růženu, syna Martina a celou živou a + rodinu

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. listopadu 2017:

⇒ Den Bible 2017 – dnešní neděli je sbírka na biblický apoštolát. Děkujeme všem štědrým dárcům.
Sbírka z dnešní neděle 19. 11. 2017 se následně dělí přímo ve farnosti na dva díly:
• 25 % se zašle Českému katolickému biblickému dílu na účet č. 1015502075/5500, var. i spec. symb. = IČ farnosti,

• 75 % se zašle České biblické společnosti na účet č. 129876273/0300, var. symb. = 9999, spec. symb. = IČ farnosti.

⇒ Hodová sbírka ve Staré Břeclavi vynesla 3 600,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ na vývěsce kostela je pozvánka na mši svatou a následnou adorací manželských párů v pátek 24. 11. po mši svaté

⇒ příští neděli 26. 11. bude v 16.00 hod. koncert Zpěvník císařovny Marie k 300. výročí jejího narození – viz plakátek

⇒ Slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení biskupství brněnského se uskuteční dne 2. 12. v 10.00 hod. v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ adventní návštěva nemocných ve farnosti proběhne ve dvou týdnech – od neděle 26. 11. do neděle 10. 12. 2017, těsně před vánočními svátky kněží vypomáhají v okolních farnostech se svátostí smíření a nebude již čas.  Domluvte si proto návštěvu již teď, nebo co nejdříve buď s emeritním farářem Otcem Josefem Ondráčkem anebo s Otcem Josefem Chybou. Děkujeme za pochopení.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek