Pořad bohoslužeb od 15. 10. do 22. 10. 2017 – 42. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 15. 10. do 22. 10. 2017 – 42. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
14. 10.
Sobota 28. týdne v mezidobí nebo sv. Kalista I., papeže a mučedníka 18:30 Za + Miroslava Kopřivu a rodiče
Neděle
15. 10.
28. neděle v mezidobí 7:45 za + Bartolšičovu Annu a manžela 
10:30 za + rodiče Václava a Ludmilu Rebendovy a jejich děti Zdenka, Marii a Ludmilu
Pondělí
16. 10.
Pondělí 28. týdne v mezidobí nebo sv. Hedviky nebo sv. Markéty Marie Alacoquve, panny 18:00 Ondr – na úmysl dárce
Chy- za + pana Josefa Tučka, rodinu Tučkovu a Rebendovu
Úterý
17. 10.
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka   bohoslužba nebude
Středa
18. 10.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18:00 na úmysl dárce 
Čtvrtek
19. 10.
Čtvrtek 28. týdne v mezidobí nebo sv. Jana de Brébueuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků nebo sv. Pavla od Kříže, kněze nebo sobotní památka Panny Marie 7:45 za farní společenství 
Pátek
20. 10.
 Pátek 28. týdne v mezidobí 18:00 Za + Pavla Ohnoutku a + rodiče 
Sobota
21. 10.
Sobota 29. týdne v mezidobí, nebo Bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 11.30 – udílení svátosti křtu
za + rodiče Uhrmacherovy a Ščukovy 
Neděle
22. 10.
29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie 7:45 za + manžela Josefa Jedličku
10:30 za + rodinu Horáčkovu a Krásných

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. října 2017:

– příští sobotu a neděli 22. 10. 2017 se uskuteční v rámci Misijní neděle ve všech kostelích naší diecéze sbírka na misie. Děkujme všem štědrým dárcům.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 8.10. do 15.10. 2017 – 41. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 8.10. do 15.10. 2017 – 41. týden 

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
7. 10.
Památka Panny Marie Růžencové 18:30 Za + Ing. Františka Nešpora a celou rodinu Nešporovu
Neděle
8. 10.
27. neděle v mezidobí 7:45 Za + Františka a Marii Vrbovy a celou + rodinu 
10:30 Za rodiče Režňákovy 
Pondělí
9. 10.
Pondělí 27. týdne v mezidobí nebo sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze 18:00 Na úmysl dárce (60) 
Úterý
10. 10.
Úterý 27. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
11. 10.
Středa 27. týdne v mezidobí 18:00 Na úmysl dárce 
Čtvrtek
12. 10.
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Radima, biskupa v Břeclavi mše sv. nebude  rekolekční mše svatá v 9:00 hod. v Ladné
Pátek
13. 10.
Pátek 27. týdne v mezidobí 18:00 Chy – Za + P. Ondřeje Damborského
Ondr – Za + rodinu Mazáčovu
Sobota
14. 10.
Sobota 28. týdne v mezidobí nebo sv. Kalista I., papeže a mučedníka 18:30 Za + Miroslava Kopřivu a rodiče 
Neděle
15. 10.
 28. neděle v mezidobí 7:45 Za + Bartolšičovu Annu a manžela 
10:30 Za + rodiče Václava a Ludmilu Rebendovy a jejich děti Zdenka a Marii a Ludmilu

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. října 2017:

     ⇒ Ohlášená sbírka do FONDU na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze vynesla v neděli 24. 9. 2017 30 300,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Vzadu na stolečku si můžete vzít do svých domovů leták s podrobnějšími informace o tomto diecézním fondu a o způsobu jak se můžete zapojit. 

     ⇒ Hodová sbírka minulou neděli vynesla    18 900,- Kč. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.

     ⇒ ve čtverek 12. 10. 2017 mají kněží našeho děkanství setkání – rekolekci. Začínáme v 9.00 hod. mší svatou v Ladné a pak se přenuneme na faru do Podivína. Ranní mše svatá ve čtvrtek v Břeclavi nebude.

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 1. 10. do 8. 10. 2017 – 40. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 26. neděle v mezidobí od 1. 10. do 8. 10. – 40. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:30 Za + Vlastu a Františka Uherkovy a Rostislava Veleckého
Neděle
1. 10.
26. neděle v mezidobí 7:45 Za + rod. Hudečkovu a bratra Jana
10:30 Za + manžela Vladimíra Zháněla jeho rodiče a duše v očistci
Pondělí
2. 10.
Památka svatých andělů strážných 18:00 Na úmysl dárce 
Úterý
3. 10.
Úterý 26. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
4. 10.
Památka sv. Františka z Assisi 18:00 Za + maminku Marii Rahavičovu k 7. výročí úmrtí a za duše v očistci 
Čtvrtek
5. 10.
Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 7:45 Za farní společenství 
Pátek
6. 10.
Pátek 26. týdne v mezidobí nebo sv. Bruna, kněze 8:00 – 12.00  výstav Nejsvětější svátosti oltářní – ADORACE
18:00 Chy – Za + syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy
Ond – Za + rodinu Stiglitzovu
Sobota
7. 10.
Památka Panny Marie Růžencové od 11:00 do 13:00 Varhaní škola
18:30 Za + Ing. Františka Nešpora a celou rodinu Nešporovu  
Neděle
8. 10.
 27. neděle v mezidobí 7:45 Za + Františka a Marii Vrbovy a celou + rodinu
10:30 Za + rodiče Režňákovy

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. září 2017:

     ⇒ Děkujeme všem štědrým dárcům minulou neděli při sbírce do FONDU NA PODPORU KNĚŽÍ A PASTORACE BRNĚNSKÉ DIECÉZE.

     ⇒ Dnešní HODOVÁ sbírka je na údržbu a opravy našeho kostela sv. Václava. Děkujeme.

     ⇒ Na první pátek v měsíci, tj.: 6. října od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude eucharistická adorace. Úmysl k adoraci: modlíme se za naši farnost.

     ⇒ za 14 dní v pátek 13. 10. po mši svaté v 18.35 hod. bude v naší farnosti přednáška sestry Kláry o modlitbě. Všichni jste srdečně zváni.

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 24. 9. do 1. 10. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
25. neděle v mezidobí od 24. 9. do 30. 9. – 39. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
23. 9.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18:30 → Za + rodinu Fránkovu
Za + Ludmilu a Františka Barančirovy
Neděle
24. 9.
25. neděle v mezidobí 7:45 Za + syna Milana Zálešáka 
10:30 Na poděkování za 50 let společného života
Pondělí
25. 9.
Pondělí 25. týdne v mezidobí 18:00 Na úmysl dárce 
Úterý
26. 9.
Úterý 25. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků   bohoslužba nebude
Středa
27. 9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze 18:00 → Za + rodiče Boženu a Václava Srholcovy
Za + Evu Hofírkovou
Čtvrtek
28. 9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek 7:45 Za + Vlastu a Stanislava Novákovy a Josefa Pištánka 
Pátek
29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18:00 Na poděkování za 75 let života 
Sobota
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:30 Za + Vlastu a Františka Uherkovy a Rostislava Veleckého 
Neděle
1. 10.
26. neděle v mezidobí 7:45 Za + rod. Hudečkovu a bratra Jana 
10:30 Za + manžela Vladimíra Zháněla jeho rodiče a duše v očistci 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. září 2017:

      Dnes v sobotu a zítra v neděli je ohlášená sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.  Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. (Více informací na fond.biskupstvi.cz).

     Příležitost ke svátosti smíření před Slavností svatého Václava bude každý den půl hodiny přede mší svatou.

      Břeclavská mládež, zve na středu 27. září 2017 do suterénu kostela v 18.45 hod. celou farnost na povídání: „Jak jsme letos v srpnu prožili celostátní setkání mládeže v Olomouci“.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek