Pořad bohoslužeb od 20. 5. do 27. 5. 2018 – 21. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 20. 5. do 27. 5. 2018 – 21. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
19. 5.
Sobota po 7. neděli velikonoční      
18.30 za + Jiřího Garšice a zemřelou a živou rodinu 
NE
20. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7:45 za Františka a Anežku Vrbovy
10:30 za + Jana Košťála 
 
PO
21. 5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi     
18.00 za živou a zemřelou rodinu Petrákovu 
ÚT
22. 5.
Úterý 7. týdne v mezidobí nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice    mše svatá nebude 
   
ST
23. 5.
Středa 7. týdne v mezidobí  9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 na úmysl dárce
ČT
24. 5.
Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze  7:45 za farní společenství
   

25. 5.
Pátek 7. týdne v mezidobí    
18.00 za uzdravení
SO
26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze     
18.30 za + rodiče Sítkovy a syna Zdenka 
NE
27. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7:45 na poděkování k narozeninám 32 let 
10:30 za + Jindřicha Straku 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. května 2018:

dnešní sbírka je na CHARITU. Děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ Duchovní správa děkuje také všem ochotným mužům z naší farnosti, kteří se podíleli na opravě zduřelých obkladaček na dámském WC.

⇒ V pondělí 21. 5. po mši svaté v 18.45 hod. bude setkání rodičů dětí, které mají letos slavnostní svaté přijímání.

⇒ ve středu 23. 5. je pravidelné setkání maminek na mateřské dovolené při mši svaté v 9.00 hod.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 13. 5. do 20. 5. 2018 – 20. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 13. 5. do 20. 5. 2018 – 20. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
12. 5.
Sobota po 6. neděli velikonoční nebo sv. Nerea a Achillea, mučedníků     
18.30 za živé i zemřelé absolventy z ročníku 1983 geologických oborů  
NE
13. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + manžela, rodiče, sestru a tetu 
10:30 za + Žofii a Rudolfa Kuriálovy a sestru Jarmilu 
 
PO
14. 5.
Svátek sv. Matěje, apoštola     
18.00 mše svatá
za . . . 
ÚT
15. 5.
Úterý po 7. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
   
ST
16. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech     
18.00 mše svatá
za . . . 
ČT
17. 5.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční  7:45 za farní společenství
17.30  animovaná ADORACE s novénou

18. 5.
Pátek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Jana I., papeže a mučedníka     
18.00 za + a živou rodinu Přibylovu 
SO
19. 5.
Sobota po 7. neděli velikonoční      
18.30 za + Jiřího Garšice a zemřelou a živou rodinu 
NE
20. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7:45 mše svatá
za . . . 
10:30 za + Jana Košťála 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. května 2018:

⇒ ve čtvrtek v 17.30 hod. bude hodinová animovaná adorace – s novénou k Slavnosti Seslání Ducha svatého

⇒ příští neděli bude sbírka na Charitu, podrobnosti máte na vývěsce kostela.

⇒ Římskokatolická farnost Poštorná nás srdečně zve na lidové misie, které budou probíhat od 18. 5. do 27. 2018. Kdo máte zájem se zúčastnit některých částí programu, tak pozvánku s programem máte na stolečku v obálkách. Můžete si vzít do svých domovů.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 6. 5. do 13. 5. 2018 – 19 . týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 6. 5. do 13. 5. 2018 – 19 . týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
5. 5.
Sobota po 5. neděli velikonoční
18.30 za + Ivu Nešpora, rodiče a za rodinu Klenkovu
NE
6. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodinu Královu
10:30 za + Dunušku Zajíčkovu
PO
7. 5.
Pondělí po 6. neděli velikonoční     
18.00 za Jakuba a Kateřinu Matouškovy 
ÚT
8. 5.
Úterý po 6. neděli velikonoční nebo Panny Marie, Prostřednice všech milostí    mše svatá nebude 
   
ST
9. 5.
Středa po 6. neděli velikonoční    9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 na poděkování za 40 let života 
ČT
10. 5.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek     9.00 rekolekční mše svatá v Poštorné
18:00  za farní společenství 

11. 5.
Pátek po 6. neděli velikonoční – Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  17.20 májová pobožnost + novéna  
18.00   za + Ing. Františka Blažka a rodiče z obou stran
SO
12. 5.
Sobota po 6. neděli velikonoční nebo sv. Nerea a Achillea, mučedníků     
18.30 za živé i zemřelé absolventy z ročníku 1983 geologických oborů  
NE
13. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + manžela, rodiče, sestru a tetu 
10:30 za + Žofii a Rudolfa Kuriálovy a sestru Jarmilu 
 

 

Příležitostná oznámení v neděli 6. května 2018:

⇒ ve čtvrtek je Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek – od pátku pak začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Protože je Českou biskupskou konferencí pro věřící doporučeno účastnit se mše svaté, proto bude ve čt mše svatá večer v 18.00 hod.

⇒ ve středu je v 9.00 hod. mše svatá pro maminky na mateřské dovolené a ve čtvrtek rekolekce v Břeclavi – Poštorné. Začínáme v 9.00 hod. mší svatou.

⇒ šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě.

Ze zprávy Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI), která pronásledování křesťanů trvale monitoruje: „Pronásledovaní křesťané tvoří 80 % všech pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. Každý desátý křesťan kvůli své víře v Ježíše Krista je obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě smrti. Ročně je zabito více než 100 tisíc křesťanů. Hlavními zdroji pronásledování jsou komunistické režimy, země s islámskou většinou a také hinduistický fundamentalismus. Zvláště tragická je situace v zemích Blízkého a Středního východu, kde starobylé křesťanské komunity čelí pokusu o úplnou likvidaci.“
Je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.


[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 29. 4. do 6. 5. 2018 – 18. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 29. 4. do 6. 5. 2018 – 18. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
28. 4.
Sobota po 4. neděli velikonoční nebo sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze    
18.30 za + rodiče Šenkovy
NE
29. 4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodinu Šmídkovu a Ivičičovu
10:30 za zemřelou a živou rodinu Ciprysovu a Teturovu
   
PO
30. 4.
Pondělí po 5. neděli velikonoční    
18.00 mše sv.
za . . .
ÚT
1. 5.
Úterý po 5. neděli velikonoční ne o sv. Josefa dělníka  17.20 ! májová pobožnost
18.00 za + Jana Dvořáka a celou živou a zemřelou rodinu
ST
2. 5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve    
18.00 za zemřelou a živou rodinu Kyliánovu
ČT
3. 5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 7:45 za farní společenství
   

4. 5.
Pátek po 5. neděli velikonoční – první pátek v měsíci 8.00 – 12.00  Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18.00 mše sv.
za . . .
SO
5. 5.
Sobota po 5. neděli velikonoční    
18.30 za + Ivu Nešpora, rodiče a za rodinu Klenkovu
NE
6. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodinu Královu
10:30 za + Dunušku Zajíčkovu
   

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. dubna 2018:

⇒ Ekonomická rada farnosti

31. března 2018 vypršelo 5-ti leté funkční období ekonomické rady farnosti jmenované otcem Ondráčkem. Nový farář břeclavské farnosti jmenoval od 1. 4. 2018 novou ekonomickou radu. Předseda rady je nový farář P. Josef Chyba a její členové jsou: Ing. Michal Kylián, Ing. Marcela Pardovská, Petr Nesvadba, Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.

⇒ v prodejně jsou nové růžence, křížky a knihy.

⇒ Manželské ohlášky

ve smyslu kánonů 1067 a 1069 CIC, oznamujeme, že: Lukáš Vymyslický z Břeclavi a Tereza Prokopová z Břeclavi si udělí dne 5. 5. 2018 ve farnosti Břeclav – Poštorná svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

⇒ Májové pobožnosti

v úterý začíná růžencový měsíc. V 17.20 hod. bude první májová pobožnost a pak následuje mše svatá v 18.00 hod. Májové budou tak, jak v minulých letech. Duchovní správa prosí, přijďte se domluvit, kdo by jste se chtěli zapojit.

⇒   Na diecézní pouť ministrantů se bohužel pro děkanství nepodařilo objednat autobus. Za naši farnost, se o společné cestě (vlakem či auty) domlouvejte s Petrem Kočišem na telefon 730 662 442. Místo srazu pro naše děkanství: Bílovice nad Svitavou, výchozí bod: kostel. čas: 8, 45, trasa – světle zelená. Pořadatel na místě srazu: Mráz Lukáš 739 139 263.
Hlavní pořadatel: Václav Knotek 734 264 124.

⇒ šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 6. 5. 2018, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek