Pořad bohoslužeb od 16. 9. do 23. 9. 2018 – 38. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 16. 9. do 23. 9. 2018 – 38. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
15. 9.
Památka Panny Marie Bolestné  18.30  za + Davida Akaye a celou rodinu 
NE
16. 9.
24. neděle v mezidobí 7:45 na poděkování Bohu za dožitých 66 let – mamince
10:30 za uzdravení, + manžela a rodiče z obou stran a všechny zemřelé sourozence
17.00  Večer chval (svědectví a slova) 
PO
17. 9.
sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků nebo sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve     
18.00 za + osobu (t) 
ÚT
18. 9.
Úterý 24. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
19. 9.
Středa 24. týdne v mezidobí nebo sv. Januária, biskupa a mučedníka     
18.00 Na úmysl dárce
za Dominika Hynka
ČT
20. 9.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků  7:45 za farní společenství
   

21. 9.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty    18:00 do 18:15 zvony! 
18.00 za dar zdraví a Božího požehnání do dalších let
SO
22. 9.
Sobota 24. týdne v mezidobí     
18.30 za Ludmilu a Františka Barančicovy 
NE
23. 9.
25. neděle v mezidobí 7:45 za rodiče Mazáčovy a syna
10:30 za živou a + rodinu Haladyovou a Bartošovou 

Příležitostná oznámení v neděli 16. září 2018:

⇒ dnes večer v 17.00 hod. při příležitosti posvěcení našeho kostela a při příležitosti patrocinia našeho kostela bude Večer chval. Je pozvaná skupina BRNOWORSHIP. Všichni farníci jsou srdečně zvání, zvláště mládež a manželské páry.

⇒ v pátek 21. září v době od 18:00 do 18:15 hodin se rozezní kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru.

⇒ v tomto týdnu začíná výuka náboženství. Učí se podle rozvrhu, který byl na přihláškách, je ještě vzadu na stolečku a na webu farnosti. Po schůzce s rodiče se upřesnila výuka i pro 6. tř. a 7. tř. ve čtvrtek v 15.00 hod. a pro 8. tř. a 9. tř. ve středu v 16.30 hod. II. stupeň se učí zde v kostele v suterénu.

⇒ v pátek po mši svaté bude setkání v kostele pro loňské deváťáky.

⇒ Velký úklid před HODY bude v sobotu 22. 9. od 8.00 hod. Budeme rádi, když přijdete pomoci i vy, kteří nechodíváte pravidelně.

Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 8. 7. do 15. 7. 2018 – 28. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 8. 7. do 15. 7. 2018 – 28. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
7. 7.
Sobota 13. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   11.00  udílení svátosti křtu 
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
8. 7.
14. neděle v mezidobí 7:45 mše sv.
za . .  .
10:30 za + rodiče Annu a Jakuba Čapkových
PO
9. 7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů    
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
10. 7.
Úterý 14. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
11. 7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy     
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
12. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

13. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí nebo sv. Jindřicha     
18.00 mše sv.
za . . .  
SO
14. 7.
Sobota 14. týdne v mezidobí nebo bl. Hroznaty, mučedníka    
18.30 mše sv.
za . . .  
NE
15. 7.
15. neděle v mezidobí 7:45 za Antonína Ivančice 
10:30 na poděkování za 50 roků společného života
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. července 2018:

⇒ Sbírka na bohoslovce vynesla minulou neděli 34 150,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ v zákristii je možné si zadat úmysly na mše svaté již do konce roku 2018

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 1. 7. do 8. 7. 2018 – 27. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 1. 7. do 8. 7. 2018 – 27. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
30. 6.
Sobota 12. týdne v mezidobí   18.30 mše sv.
za . . . 
NE
1. 7.
13. neděle v mezidobí 7:45 za + rodinu Huňařovu a Ovískovu 
10:30 za + rodiny Horáčkovu a Krásných 
PO
2. 7.
Pondělí 13. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
3. 7.
Svátek sv. Tomáše, apoštola    mše svatá nebude 
   
ST
4. 7.
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí, nebo sv. Prokopa, opata  7.45  mše sv. za . . .
Adorační den farnosti – ROZPIS !!
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
5. 7.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy  7:45 za farní společenství MŠE SVATÁ BUDE V KAPLI U NÁDRAŽÍ
  pouť Mikulčice – Valy v 16.30

6. 7.
Pátek 13. týdne v mezidobí nebo sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice  18.00  mše sv.
za . . .  
svátostné požehnání na 1. pátek
SO
7. 7.
Sobota 13. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   11.00  udílení svátosti křtu 
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
8. 7.
14. neděle v mezidobí 7:45 mše sv.
za . .  .
10:30 za + rodiče Annu a Jakuba Čapkových

 

Příležitostná oznámení v neděli 1. července 2018:

⇒ Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ ve středu 4. 7. je v naší farnosti adorační den. Prosíme napište se na rozpis služeb vzadu na stolečku, aby kostel mohl zůstat celý den otevřen k modlitbě. Adorační den farnosti začneme ráno v 7.45 hod. mší svatou a zakončí společnou adoraci od 17.20 hod. se svátostným požehnáním v 17.50 hod a následně taktéž mší svatou v 18.00 hod. Během adorace bude příležitost ke svaté zpovědi ráno od 8.30 hod. do 9.00 hod. a večer od 16.50 hod do 17.15 hod.

⇒ Na první pátek 6. 7. adorace již nebude! Po večerní mši svaté bude jen svátostné požehnání na 1. pátek v měsíci.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek