Pořad bohoslužeb od 14. 1. do 21. 1. 2018 – 3. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 14. 1. do 21. 1. 2018 – 3. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
13. 1.
Sobota 1. týdne v mezidobí nebo sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18:30 za Františka a Ludmilu Barančicových
NE
14. 1.
2. neděle v mezidobí 7:45 na úmysl dárce (pí D.)
10:30 za + manžela a tatínka Oldřicha Darmovzala
PO
15. 1.
Pondělí 2. týdne v mezidobí    
18.00 za + paní Anežku Steinorovu 
ÚT
16. 1.
Úterý 2. týdne v mezidobí    bohoslužba nebude 
   
ST
17. 1.
Památka sv. Antonína, opata    
18.00 za + rodinu Febendovu, Tučkovu a Marii Tučkovu 
ČT
18. 1.
Památka Panny Marie,Matky jednoty křesťanů 7:45 za farní společenství 
   

19. 1.
Pátek 2. týdne v mezidobí    
18.00 na poděkování za dožití 70 let života
SO
20. 1.
Sobota 2. týdne v mezidobí nebo sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka    
18.30 za + Vojtěcha Prokopa a + Boženu Prokopovou 
NE
21. 1.
3. neděle v mezidobí 7:45 za . . .

 

10:30 na poděkování za přijatá dobrodinní (pí G.) 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 14. ledna 2018:

⇒ Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden má být na to pamatováno v přímluvách. Doporučuje se použít v některý volný den mešního formuláře Za jednotu křesťanů.

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi.
Prodej lístků bude v neděli 7.1. a také 14.1. vždy po ranní i dětské mši u sakristie, prodává paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně kostela s uvedením dárce.

⇒ V pátek 12. 1. přišla faktura ze elektřinu spotřebovanou v měsíci prosinci a činí: 25 202,- Kč; VT 0,101 a NT 10,982 (srovnej s tabulkou v minulých ohláškách). Datum splatnosti faktury je 23. 1. 2018. Dnešní sbírka je na uhrazení této faktury.

⇒ upozornění na havarijní stav obkladaček na WC. Prosíme nedotýkejte se zduřelé stěny na WC pro ženy, je zde velké nebezpečí zborcení a následného úrazu. Duchovní správa prosí ochotné muže o radu a pomoc v této věci. Děkujeme.

⇒ Topení v kostele – spotřeba elektrické energie – tabulka

Přehled historické a aktuální spotřeby v MWh – dle fakturace

Období Spotřeba ve VT Spotřeba v NT Platba
srpen 2017 0,028 0,289 5394,- Kč
září 2017 0,042 0,358 5557,- Kč
říjen 2017 0,054 2,313 9193,- Kč
listopad 2017 0,077 8,651 20 945,- Kč
prosinec 2017 0,101  10,982  25 202,- Kč

»»» V topné sezóně bude sbírka na úhradu elektrické energie vždy druhou neděli v měsíci. Děkujeme za pochopení a vaši štědrost.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 7. 1. do 14. 1. 2018 – 2. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 7. 1. do 14. 1. 2018 – 2. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek 18:30 za + Amálii Tučkovu
NE
7. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 za + Františka Láníčka a rodiče ze dvou stran
10:30 za živou rodinu 
PO
8. 1.
Pondělí 1. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce (pí S.) 
ÚT
9. 1.
Úterý 1. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
ST
10. 1.
Středa 1. týdne v mezidobí 18:00 za živou rodinu Gajdovu a Haladyovu 
ČT
11. 1.
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 9:00 rekolekční mše svatá za farní společenství zde v Břeclavi

12. 1.
Pátek 1. týdne v mezidob 18:00 za + rodiče Greplovy a sourozence
SO
13. 1.
Sobota 1. týdne v mezidobí nebo sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18:30 za Františka a Ludmilu Barančicových 
NE
14. 1.
2. neděle v mezidobí 7:45 na úmysl dárce (pí D.) 
10:30 za + manžela a tatínka Oldřicha Darmovzala 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. ledna 2018:

⇒ Farní ples se bude konat 20.1.2018 v 19:30 hod v sále Školského úřadu v Břeclavi.
Prodej lístků bude v neděli 7.1. a také 14.1. vždy po ranní i dětské mši u sakristie, prodává paní Slávka Zemánková (tel.: 607 745 590). Dary, včetně finančních do tomboly je možné odevzdat dole v knihovně kostela s uvedením dárce.
Organizátoři plesu prosí všechny, kteří pomáhali v loňském roce při přípravě farního plesu (navážení, pomoc, chystání…), aby se dostavili ve středu dne 10.1.2018 v cca 18:40 (po mši) do kostela, kde bude pracovní schůzka.
Další dobrovolníci jsou samozřejmě vítáni.
Za vše upřímné díky.

⇒ ve čtvrtek 11. ledna 2018 bude u nás v Břeclavi setkání kněží z děkanství – rekolekce. Začneme mší svatou v 9.00 hod., pak následuje program v suterénu kostela.

⇒ Kdo má zájem o prodej knih v prodejně v suterénu, ať se přihlásí v prodejně anebo v sákristii

⇒ na půlnoční, 1. a 2. svátek vánoční sbírky v kostele vynesly 54 700,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať štědrým dárcům. Celkový přehled hospodaření bude zveřejněn, jakmile ho děkanátní účetní bude moci zkompletovat.

⇒ Topení v kostele

Přehled historické a aktuální spotřeby v MWh – dle fakturace

Období Spotřeba ve VT Spotřeba v NT Platba
srpen 2017 0,028 0,289 5394,- Kč
září 2017 0,042 0,358 5557,- Kč
říjen 2017 0,054 2,313 9193,- Kč
listopad 2017 0,077 8,651 20 945,- Kč
prosinec 2017 se očekává

»»» příští neděli 14. 1. bude první sbírka na topení v kostele. V topné sezóně bude sbírka vždy druhou neděli v měsíci. Děkujeme za pochopení a vaši štědrost.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek