Předpokládaný rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2018 – 2019

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019:

I.stupeň:
ZŠ Stará Břeclav, 1.-5.třída: Místo: třída 3.B

1. + 2.třída: čtvrtek, 13.00-13.45 3. – 5.třída: středa, 13.00-13.45

ZŠ Slovácká, 1.-5. třída: Místo: v budově školy, třída bude upřesněna

1.+2. třída: středa, 14.00-14.45 3. třída: pátek, 13.40-14.25 4.+5. třída: pátek, 12.45-13.30 v 6.C

ZŠ Kupkova (Sovadinova) 1.-5. třída: Místo: v budově školy, třída bude upřesněna

1.+2. třída: úterý, 14.55-15.30 3. třída: společně na Slovácké v pátek, 13.40-14.25
4.+5. třída: úterý, 14.20-14.55

PŘIHLÁŠKY ODEVZDEJTE PROSÍM CO NEJDŘÍVE TŘÍDNÍM UČITELŮM NEBO V KOSTELE SV. VÁCLAVA.

II. stupeň:
ZŠ Slovácká, ZŠ Kupkova – 6.-9. řída a gymnázium 1.-3./8:

Po dohodě na schůzce rodičů a žáků v neděli 9.9.2018 po dětské mši (začíná 10.30.) se bude učit v suterénu kostela:

6.+ 7. třída: čtvrtek v 15.00 hod.
8. + 9. třída: středa v 16.30 hod.

PŘIHLÁŠKY II. STUPEŇ ZŠ ODEVZDÁVEJTE PŘÍMO V KOSTELE SV. VÁCLAVA, NE VE ŠKOLE.

Výuka začne v týdnu od 17. září 2018.

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 12. 8. do 19. 8. 2018 – 33. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 12. 8. do 19. 8. 2018 – 33. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
11. 8.
Památka sv. Kláry, panny     
18.30 na poděkování za dar víry a za rodiče 
NE
12. 8.
19. neděle v mezidobí 7:45 za rodiče a bratra Majerovy a rodinu Altrichterovu 
10:30 za + Zdeňka Slámu a duše v očistci 
 
PO
13. 8.
sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků     
18.00 za spásu duše zemřelé 
ÚT
14. 8.
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka    mše svatá nebude 
   
ST
15. 8.
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek    v 10.00 hod. mše svatá pro poutníky 
18.00  
ČT
16. 8.
Čtvrtek 19. týdne v mezidobí nebo sv. Štěpána Uherského  7:45 za farní společenství v kapli na nádraží
   

17. 8.
Pátek 19. týdne v mezidobí    15.30 rozloučení s pí Evou Bérkovou – St. Břeclav 
18.00  
SO
18. 8.
Sobota 19. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie     
18.30 za + Evu Bérkovou – zádušní 
NE
19. 8.
20. neděle v mezidobí 7:45  
10:30 za + Kateřinu Lavičkovu, rodiče a duše v očistci 
asi v 16.00 mše sv. pro poutníky v kapli u nádraží  

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 12. srpna 2018:

⇒ vz

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]

Celý článek