Pořad bohoslužeb 10. 9. do 17. 9. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
23. neděle v mezidobí od 10. 9. do 17. 9. – 37. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

10. 9.

23. neděle v mezidobí 7:45 Za + manžela Jana Komárka a rodiče
10:30 Za + Josefa a Miladu Lubalovi a syna Františka 
Pondělí

11. 9.

Pondělí 23. týdne v mezidobí 18:00 Na úmysl dárce 
Úterý

12. 9.

Úterý 23. týdne v mezidobí nebo jména Panny Marie   bohoslužba nebude
Středa

13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 18:00  Na úmysl dárce
Čtvrtek

14. 9.

Svátek Povýšení svatého kříže 7:45 (za farní společenství- byla v Týnci) Za + Jana Horského a rodinu Horskou
Pátek

15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné 18:00 Za + Andělu Veselou 
Sobota

16. 9.

Sobota 23. týdne v mezidobí nebo sv. Ludmily, mučednice 18:30  Za + Karla Javůrka, rodiče Sárovi a sestru Slávku
Neděle

17. 9.

24. neděle v mezidobí 7:45 Na úmysl dárce 
10:30 Za + Annu a Josefa Lubalovy 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

⇒ Došli již kalendáře s křesťanskými svátky, můžete si je zakoupit v našem malém knihkupectví.

⇒ Ve středu mají náboženství obě skupiny (6. – 9. tř.) společně, tedy v 18.45 hod. v suterénu kostela. Začíná se také učit náboženství na školách podle rozvrhu – viz. vývěska kostela.

⇒ V dostatečném předstihu oznamujeme, že generální úklid kostela před svátkem sv. Václava bude v sobotu 23. 9. 2017 od 8. hodin. Děkujeme předem za každé ochotné ruce žen, mužů i mladých, kteří se zapojí do práce ve farnosti.

 

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od od 3. 9. do 10. 9. 2017 – 36. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
22. neděle v mezidobí od 3. 9. do 10. 9. – 36. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

3. 9.

 22. neděle v mezidobí 7:45  Na úmysl dárce 
mše svatá v 10.30 NEBUDE!
Týnec

10:45 !

 Za poutníky do Týnce 
Pondělí

4. 9.

Pondělí 22. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce 
Úterý

5. 9.

Úterý 22. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa

6. 9.

Středa 22. týdne v mezidobí 18:00 za + manžele Osičkovy a dceru 
Čtvrtek

7. 9.

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí nebo sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 7:45 Za + rodiče a prarodiče a dceru Ladislavu Dvořákovu, manžela Jaroslava Dolečka 
rekolekční mše svatá v 9.00 hod. ve Valticích 
Pátek

8. 9.

Svátek Narození Panny Marie od 16.30 příležitost ke svátosti smíření pro naše školáky na začátku školního roku
18:00 Na úmysl dárce 
Sobota

9. 9.

Sobota 22. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Klavera, kněze nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 Za + manžela Stanislava Valachoviče 
Neděle

10. 9.

23. neděle v mezidobí 7:45 Za + manžela Jana Komárka a neteře 
10:30 Za + Josefa a Miladu Labalovi a syna Farantiška 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Zpověď na začátku školního roku pro naše školáky bude v pátek 9. 9. od 16.30 hod. Prosíme respektujte, že zpověď je pro školáky a jejich rodiče!! V neděli pak bude žehnání aktovek a školních pomůcek s prosbou o dary Ducha Svatého pro nový školní rok.

⇒ Tuto středu budou mít první hodinu náboženství v novém školním roce školáci 6. a 7. třídy v 17.30 hod. a 8. a 9. třídy v 18.30 hod. Obě skupiny se budou učit v suterénu kostela. Pokud někdo nemůže, prosíme ať přijde alespoň někdo z rodičů, abychom se mohli domluvit a upřesnit, jak bude výuka v tomto školním roce probíhat. Děkujeme.

 

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 27. 8. do 3. 9. 2017 – 35. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
21. neděle v mezidobí od 27. 8. do 3. 9. 2017 – 35. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

27. 8.

 21. neděle v mezidobí 7:45 Na úmysl dárce
10:30 Za + rodinu Pavkovičovu, Jakuba, Antonína a jeho manželku, rodiče a sourozence
Pondělí

28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve  18:00  Na úmysl dárce
Úterý

29. 8.

Památka Umučení sv. Jana Křtitele     
Středa

30. 8.

Středa 21. týdne v mezidobí  18:00  Na úmysl dárce
Čtvrtek

31. 8.

 Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 7:45  Za farní společenství 
Pátek

1. 9.

Pátek 21. týdne v mezidobí  8.00 – 12.00 ADORACE 
18:00 Na úmysl dárce 
Sobota

2. 9.

 Sobota 21. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 18:30   Za + Davida Akaie a jeho + rodinu
Neděle

3. 9.

 22. neděle v mezidobí 7:45  Na úmysl dárce 
   Hrubá mše svatá v Břeclavi NEBUDE!
Týnec

10:45

 Za + rodinu Horáčkovu 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 27. srpna 2017:

     Odjezd autobusu na Farní pouť do Týnce bude v neděli 3. 9. v 9.45 hod. z autobusového nádraží (vedle nádraží vlakového) ze zastávky u Městského úřadu a ve Staré Břeclavi u kapličky. Začátek poutní mše svaté je v 10.45 hod.

Příležitost ke svaté zpovědi před Farní poutí bude v tomto týdnu vždy půl hodiny přede mší svatou!

Zkouška pěveckého sboru bude v úterý 5. 9. v 18.00 hod. ve škole.

V pátek 1. 9. od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude eucharistická adorace. Modlíme se za naše školáky.

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 20. 8. do 27. 8. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
20. neděle v mezidobí od 20. 8. do 27. 8. 2017 – 34. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

20. 8.

 

20. neděle v mezidobí 7:45 Za + rodiče Pokorné a jejich dceru Miroslavu
10:30 Za + Kateřinu Lavičkovu a rodiče
Pondělí

21. 8.

Památka sv. Pia X., papeže  18:00 Na úmysl dárce
Úterý

22. 8.

Památka Panny Marie Královny  7:45  za . . .
Středa

23. 8.

Středa 20 týdne v mezidobí nebo sv. Růženy z Limy, panny  18:00 Za + Lamberta Zaglera
Čtvrtek

24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola  7:45 Za farní společenství
Pátek

25. 8.

Pátek 20. týdne v mezidobí nebo sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků nebo sv. Ludvíka nebo sv. Josefa Kalasanského, kněze  18:00 Na úmysl dárce
Sobota

26. 8.

 Sobota 20. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 11:00 Na poděkování za 60 roků společného života
18.30 Na úmysl dárce
Neděle

27. 8.

 21. neděle v mezidobí 7:45 Na úmysl dárce
10:30 Za + rodinu Pavkovičovu, Jakuba, Antonína a jeho manželku, rodiče a sourozence

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. srpna 2017:

     Farní pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci bude letos v neděli 3. září 2017. Začátek bohoslužby bude v 10.45 hod. Autobus pojede do Týnce v 9.45 hod. z autobusového nádraží (vedle nádraží vlakového) ze zastávky u Městského úřadu a ve Staré Břeclavi u kapličky.

     V úterý 22. 8. na svátek Panny Marie Královny bude ráno mše svatá.

Tisk

Celý článek