Jak se adoruje

Žalm 95 (94)

Pojďme, padněme, klaňme se,
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Adoruje se vynaložením úsilí o vnitřní i vnější ticho, abychom dovolili Bohu sdílet se s naším srdcem a naše srdce sdílet se s Bohem. Zaměří se pohled na Eucharistii, která je živým znamením lásky, kterou má Ježíš pro nás, medituje se o tajemství utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše, který nám dává v Eucharistii svoji skutečnou a podstatnou přítomnost . “Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.” (Mt 28,20)