Adorace

      Ježíšova přítomnost ve svatostánku musí představovat jakoby pól přitažlivosti pro stále větší počet duší zamilovaných do Něho, schopných dlouho naslouchat jeho hlasu a téměř slyšet bušení jeho srdce. „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.“ (Ž 34,9) Eucharistická adorace mimo mši svatou ať se stane …. zvláštním úsilím jednotlivých farních a řeholních společenství. Zůstávejme dlouho před Ježíšem přítomným v eucharistii, a napravujme tak svou vírou a láskou přestoupení, opomenutí, ba i urážky, které musí náš Spasitel podstupovat v mnohých částech světa. Prohlubujme v adoraci naši osobní i společnou kontemplaci a užívejme také pomocných modliteb, které vycházejí z Božího slova a zkušenosti mnohých starých i současných mystiků.

svatý Jan Pavel II. ( Mane nobiscum Domine 〈Pane, zůstaň s námi〉 – apoštolský list Jana Pavla II. k Roku eucharistie 8. 10. 2004)

Podněty k adoraci v Arcidiecézi olomoucké

Podněty k adoraci v Diecézi opavské

Adorace v naší farnosti:

Adorační den farnosti je každoročně 4. července.

⇒ každý první pátek v měsíci je tichá adorace od 8.00 hod. do 12:00 hod.

⇒ 1x za měsíc je ve čtvrtek od 17.30 hod. hodinová moderovaná adorace
(viz týdenní pořad bohoslužeb; nekoná se o prázdninách). Při této adoraci se modlíme také na úmysly, které můžete vložit do našich webových stránek. Někdy cítíme potřebu, aby se s námi někdo modlil za věci které prožíváme, nějakou těžkost, se kterou potřebujeme pomoci. Někdy jsou to věci, které se dějí v našem okolí či diecézi. Úmysly budou každý měsíc položeny před Nejsvětější Svátost Oltářní, kde se za ně budeme modlit a adorovat. Úmysly pak budou smazány z webu. (Správce stránek má právo nevhodné komentáře smazat ihned).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 komentáře

  1. prosíme za konec pandemie, která postihla celý svět a za uzdravení nemocných

  2. prosíme za naše nemocné nákazou koronaviru COVID-19, dej jim dar zdraví

  3. za lékaře a zdravotní personál, aby v této nelehké situaci pandemie měli dostatek sil v péči o nemocné

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.