Adorace

     Ježíšova přítomnost ve svatostánku musí představovat jakoby pól přitažlivosti pro stále větší počet duší zamilovaných do Něho, schopných dlouho naslouchat jeho hlasu a téměř slyšet bušení jeho srdce. „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.“ (Ž 34,9) Eucharistická adorace mimo mši svatou ať se stane …. zvláštním úsilím jednotlivých farních a řeholních společenství. Zůstávejme dlouho před Ježíšem přítomným v eucharistii, a napravujme tak svou vírou a láskou přestoupení, opomenutí, ba i urážky, které musí náš Spasitel podstupovat v mnohých částech světa. Prohlubujme v adoraci naši osobní i společnou kontemplaci a užívejme také pomocných modliteb, které vycházejí z Božího slova a zkušenosti mnohých starých i současných mystiků.

svatý Jan Pavel II. ( Mane nobiscum Domine 〈Pane, zůstaň s námi〉 – apoštolský list Jana Pavla II. k Roku eucharistie 8. 10. 2004)

Adorace v naší farnosti:

⇒ každý první pátek v měsíci je tichá adorace od 8.00 hod. do 12:00 hod.

⇒ 1x za měsíc je ve čtvrtek od 17.30 hod. hodinová animovaná adorace
(viz týdenní pořad bohoslužeb; nekoná se o prázdninách). Při této adoraci se modlíme také na úmysly, které můžete vložit do našich webových stránek. Úmysly budou každý měsíc položeny před Nejsvětější Svátost Oltářní a smazány z webu. (Správce stránek má právo nevhodné komentáře smazat ihned.) 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 

Adorační den farnosti je každoročně 4. července.
Podněty k adoraci v Arcidiecézi olomoucké
Podněty k adoraci v Diecézi opavské

4 komentáře

  1. Prosím za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.