Pořad bohoslužeb od 21. 4. do 28. 4. 2019 – 17. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 21. 4. do 28. 4. 2019 – 17. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
21. 4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 7.45  
10.30  
 
PO
22. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM     
18.00  
ÚT
23. 4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    mše svatá nebude 
   
ST
24. 4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM     
18.00  
ČT
25. 4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  7:45 za farní společenství
   

26. 4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM     
18.00  
SO
27. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM     
18.30  
NE
28. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 7:45  
10:30  
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. dubna 2019:

⇒ vz

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 14. 4. do 21. 4. 2019 – 16. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 14. 4. do 21. 4. 2019 – 16. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
13. 4.
Sobota po 5. neděli postní 18.30 mše sv.
za . . .  
NE
14. 4.
KVĚTNÁ NEDĚLE – žehnání ratolestí a průvod 7:45 na poděkování za 80. roků života a za živou a zemřelou rodinu
10:30 za zemřelou rodinu Ovískovu a Huňařovu
PO
15. 4.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE   od 15.30 hod. svatá zpověď 
18.00
ÚT
16. 4.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše svatá nebude 
ST
17. 4.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18.00
ČT
18. 4.
ZELENÝ ČTVRTEK 18.00  za uzdravení vztahů ve farnosti
za + maminku Zdenku
. . . . „Svatá hodina“ – společná adorace

19. 4.
VELKÝ PÁTEK
den přísného postu
7.45 společná modlitba církve
od 8.30 hod. otevřena Getsemanská zahrada
15.00 slaví se památka Umučení Páně
SO
20. 4.
BÍLÁ SOBOTA 7.45  společná modlitba církve
  od 8.30 hod. otevřen Boží hrob
VIGILIE VELIKONOČNÍ 20.00 za . . . 
NE
21. 4.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
7:45 za + Vlastimila Bártu (z 24.3.)
10:30 na 
PO
22. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.45 za 

 

Příležitostná oznámení v neděli 25. března 2018:

duchovní správa děkuje všem ochotným ženám a mužům, kteří si udělali čas na předvelikonoční úklid kostela.

⇒ tento týden již nemají školáci 6. – 9. výuku náboženství, uvidíme se společně při slavení velikonočního třídenní.

⇒ Duchovní správa připomíná, že na Zelený čtvrtek by měli věřící, podle místních možností, nějakou dobu adorovat před Svátostí oltářní, uloženou ve svatostánku, po půlnoci však tato adorace nemá mít slavnostní ráz. V zákristii jsou k dispozici sešitky s adorací na Zelný čtvrtek. Prosíme, kdyby se někdo mohl ujmout vedení této adorace. Jsou potřeba 3 – 4 ochotní lidé. Čas bude jako loni. Prosíme, aby jste ho sdělili duchovnímu otci. Děkujeme.

⇒ duchovní správa prosí, aby jste se zapsali na rozpis k adoraci na VELKÝ PÁTEK (od 8.30 do 10.30 a od 15.00 do obřadů k tiché modlitbě v Getsemenské zahadě) a BÍLOU SOBOTU k tiché  modlitbě u Božího hrobu do 15.30, aby kostel mohl zůstat otevřený k modlitbě. Na Velký pátek i Bílou sobotu jste všichni farníci zváni k ranní modlitbě – takzvaným temným hodinkám – začneme v 7.45 hod. Vše máte na Rozpise k adoraci – nezapomeňte se napsat (můžete si napsat i dvě půlhodiny za sebou).

⇒ Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem z pokladniček u Božího hrobu v pátek 19. 4. a v sobotu 20. 4. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ na Zelený čtvrtek v 9.00 hod. bude v Brně slavení mše nazývaná Missa chrismatis (mše svatá s obnovou kněžských slibů a žehnáním liturgických olejů).

zájemci o odvoz v sobotu po obřadech velikonoční vigilie, ať se přihlásí v zákristii. Autobus se nebude objednávat, jak v minulých letech, ale je možný odvoz. Odvoz je

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 7. 4. do 14. 4. 2019 – 15. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 7. 4. do 14. 4. 2019 – 15. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
6. 4.
večerní mše z následující neděle   18.30 za + Ladislava Petrusku
NE
7. 4.
5. NEDĚLE POSTNÍ 7.45 za Reginu Pafkovičovou 
10.30 na poděkování za … roků života  
14.30  pobožnost Křížové cesty
PO
8. 4.
Pondělí po 5. neděli postní     
18.00  
ÚT
9. 4.
Úterý po 5. neděli postní    mše svatá nebude 
   
ST
10. 4.
Středa po 5. neděli postní     
18.00  
ČT
11. 4.
Čtvrtek po 5. neděli postní  7:45 za farní společenství
   

12. 4.
Pátek po 5. neděli postní     
18.00  
SO
13. 4.
Sobota po 5. neděli postní     
18.30  
NE
14. 4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – žehnání ratolestí a průvod 7:45 na poděkování za 80. roků života a za živou a zemřelou rodinu 
10:30 za zemřelou rodinu Ovískovu a Huňařovu 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. dubna 2019:

⇒ v- duchovní správce děkuje ochotným ženám za úklid farní budovy a kostela před velikonočními svátkyz

– příští neděli si církev připomíná slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma. Při každé mši se proto koná památka tohoto slavného vjezdu Páně. Při hlavní mši se koná průvod. Proto se příští neděli shromáždíme na náměstí v 10.25 hod. V rukou má každý věřící ratolesti.

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 31. 3. do 7. 4. 2019 – 14. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 31. 3. do 7. 4. 2019 – 14. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
30. 3. 
večerní mše z následující neděle   18.30  za + Vlastu Uhrovou a rodiče  
NE
31. 3.
4. NEDĚLE POSTNÍ 7.45 za + manžela, rodiče, sestru a tetu Růženku  
10.30 za živou a + rodinu Bartošovou 
14.30 pobožnost Křížové cesty 
PO
1. 4.
Pondělí po 4. neděli postní     
18.00  
ÚT
2. 4.
Úterý po 4. neděli postní    mše svatá nebude 
   
ST
3. 4.
Středa po 4. neděli postní     
18.00  
ČT
4. 4.
Čtvrtek po 4. neděli postní  7:45 za farní společenství
   

5. 4.
Pátek po 4. neděli postní     
18.00  
SO
6. 4.
Sobota po 4. neděli postní     
18.30 za + Ladislava Petrusku a rodiče 
NE
7. 4.
5. NEDĚLE POSTNÍ 7:45 za Reginu Pafkovičovou 
10:30 na poděkování za … roků života 
14.30 pobožnost Křížové cesty 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 31. března 2019:

⇒ v

zpovídání velikonoce 2019!

Tisk

Celý článek