Pořad bohoslužeb od 27. 8. do 3. 9. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
21. neděle v mezidobí od 27. 8. do 3. 9. 2017 – 35. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

27. 8.

 21. neděle v mezidobí 7:45 Na úmysl dárce
10:30 Za + rodinu Pavkovičovu, Jakub, Antonína a jeho manželku, rodiče a sourozence
Pondělí

28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve  18:00  Na úmysl dárce
Úterý

29. 8.

Památka Umučení sv. Jana Křtitele 
Středa

30. 8.

Středa 21. týdne v mezidobí  18:00  Na úmysl dárce
Čtvrtek

31. 8.

 Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 7:45  Za farní společenství 
Pátek

1. 9.

Pátek 21. týdne v mezidobí  18:00  Na úmysl dárce 
Sobota

2. 9.

 Sobota 21. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 18:30   Za + Davida Akaie a jeho + rodinu
Neděle

3. 9.

 22. neděle v mezidobí 7:45  Na úmysl dárce 
 Hrubá mše svatá v Břeclavi NEBUDE!
Týnec

10:45

 Za + rodinu Horáčkovu 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 27. srpna 2017:

     Odjezd autobusu na Farní pouť do Týnce bude v neděli 3. 9. v 9.45 hod. z autobusového nádraží (vedle nádraží vlakového) ze zastávky u Městského úřadu a ve Staré Břeclavi u kapličky. Začátek poutní mše svaté je v 10.45 hod.

Tisk

Pořad bohoslužeb od 20. 8. do 27. 8. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
20. neděle v mezidobí od 20. 8. do 27. 8. 2017 – 34. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle

20. 8.

 

20. neděle v mezidobí 7:45 Za + rodiče Pokorné a jejich dceru Miroslavu
10:30 Za + Kateřinu Lavičkovu a rodiče
Pondělí

21. 8.

Památka sv. Pia X., papeže  18:00 Na úmysl dárce
Úterý

22. 8.

Památka Panny Marie Královny  7:45  za . . .
Středa

23. 8.

Středa 20 týdne v mezidobí nebo sv. Růženy z Limy, panny  18:00 Za + Lamberta Zaglera
Čtvrtek

24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola  7:45 Za farní společenství
Pátek

25. 8.

Pátek 20. týdne v mezidobí nebo sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků nebo sv. Ludvíka nebo sv. Josefa Kalasanského, kněze  18:00 Na úmysl dárce
Sobota

26. 8.

 Sobota 20. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 11:00 Na poděkování za 60 roků společného života
18.30 Na úmysl dárce
Neděle

27. 8.

 21. neděle v mezidobí 7:45 Na úmysl dárce
10:30 Za + rodinu Pavkovičovu, Jakuba, Antonína a jeho manželku, rodiče a sourozence

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. srpna 2017:

     Farní pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci bude letos v neděli 3. září 2017. Začátek bohoslužby bude v 10.45 hod. Autobus pojede do Týnce v 9.45 hod. z autobusového nádraží (vedle nádraží vlakového) ze zastávky u Městského úřadu a ve Staré Břeclavi u kapličky.

     V úterý 22. 8. na svátek Panny Marie Královny bude ráno mše svatá.

Tisk

Pořad bohoslužeb od 13. 8. do 20. 8. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 13.8. do 20. 8. 2017

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Neděle  19. neděle v mezidobí 7:45 za zemřelého Jana Šlichtu a manželku Marii
10:30 za zemře. Zdenka Slámu a duše v očistci
Pondělí   Lanžhot Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka; večerní mše z vigilie zítřejší slavnosti  18:00 na úmysl dárce
Úterý Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek    bohoslužba nebude
Středa Středa 19. týdne v mezidobí nebo sv. Štěpána Uherského  18:00 na úmysl dárce
Čtvrtek Čtvrtek 19. týdne v mezidobí  7:45  
Pátek Pátek 19. týdne v mezidobí  18:00 na úmysl dárce 
Sobota  Sobota 19. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Eudese, kněze nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 na úmysl dárce 
Neděle 20. neděle v mezidobí  7:45 za + rodiče Pokorné a jejich dceru Miroslavu 
10:30 za

 Kateřinu Lavičkovu a rodiče 

Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Matouš 18,20)

Tisk