Pořad bohoslužeb od 10. 6. do 17. 6. 2018 – 24. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 10. 6. do 17. 6. 2018 – 24. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
9. 6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie     
18.30 za Miroslava Prajku 
NE
10. 6.
10. neděle v mezidobí 7:45  
10:30 za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry 
 
PO
11. 6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola     
18.00  
ÚT
12. 6.
Úterý 10. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
13. 6.
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve     
18.00  
ČT
14. 6.
Čtvrtek 10. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

15. 6.
Pátek 10. týdne v mezidobí nebo sv. Víta, mučedníka    
18.00  
SO
16. 6.
Sobota 10. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie    
18.30 za + Antonína Kunce, bratra a rodiče 
NE
17. 6.
11. neděle v mezidobí 7:45 za Annu Lubalovu 
10:30 za Annu a Stanislava Jungovy a rodinu Jungovu, Michalicovu a Konečných 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. června 2018:

⇒ v

 

z

Tisk

Pořad bohoslužeb od 3. 6. do 10. 6. 2018 – 23. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 3. 6. do 10. 6. 2018 – 23. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
2. 6.
Sobota 8. týdne v mezidobí nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků    
18.30 za + manžela Václava Marečka, dvoje rodiče a sourozence 
NE
3. 6.
9. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a bratra Mayerovy 
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy 
 
PO
4. 6.
Pondělí 9. týdne v mezidobí     
18.00 na poděkování za 70 let života a rodiče z obou stran 
ÚT
5. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka     mše svatá nebude 
  setkání kněží s O. biskupem 
ST
6. 6.
Středa 9. týdne v mezidobí nebo sv. Norberta, biskupa  9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00  
ČT
7. 6.
Čtvrtek 9. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
  za + Jarmilu Houdkovu, bratra Jindřicha a celou rodinu 

8. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA  15.00  zpověď prvokomunikantů a nácvik 
18.00  
SO
9. 6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie     
18.30 za Miroslava Prajku 
NE
10. 6.
10. neděle v mezidobí 7:45  
10:30 za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. června 2018:

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví v 8.00 hod. Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod. a odpoledne od 17.00 hod.

Den za posvěcení kněží

– jako každoročně, tak i letos v období kolem slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se bude konat setkání kněží s jejich biskupem. Zvu všechny kněze k setkání na Vranově u Brna v úterý dne 5. 6. 2018 v době od 9 do 15 hodin.
Program začíná v 9:30 mší svatou, následuje adorace, oběd a poté možnost setkání. Albu a bílou štolu s sebou, převlékání a příprava k liturgii bude ve velkém sále Duchovního centra.
Zároveň vyzývám duchovní správce, aby podle možností vykonali s věřícími ve vhodný den hodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží.                                                                                                                                             biskup Vojtěch
– v naší farnosti bude adorace za posvěcení kněží 14. června od 17.30 hod.
z

Tisk

Pořad bohoslužeb od 27. 5. do 3. 6. 2018 – 22. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 27. 5. do 3. 6. 2018 – 22. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze     
18.30 za + rodiče Sítkovy a syna Zdenka 
NE
27. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7:45 na poděkování k narozeninám 32 let 
10:30 za + Jindřicha Straku 
 
PO
28. 5.
Pondělí 8. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
29. 5.
Úterý 8. týdne v mezidobí     mše svatá nebude 
   
ST
30. 5.
Památka sv. Zdislavy     
18.00 za dar zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu 
ČT
31. 5.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek  18:00  za farní společenství  
  hned po mši sv. Božítělová adorace

1. 6.
Památka sv. Justina, mučedníka  8.00 – 12.00  výstav Nejsvětější svátosti oltářní – ADORACE 
18.00 za rodinu Gajdorusovu a dvoje rodiče 
SO
2. 6.
Sobota 8. týdne v mezidobí nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků    
18.30 za + manžela Václava Marečka, dvoje rodiče a sourozence 
NE
3. 6.
9. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a bratra Mayerovy 
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 27. května 2018:

⇒ v

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví v 8.00 hod. Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod. a odpoledne od 17.00 hod.

Tisk

Pořad bohoslužeb od 20. 5. do 27. 5. 2018 – 21. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 20. 5. do 27. 5. 2018 – 21. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
19. 5.
Sobota po 7. neděli velikonoční      
18.30 za + Jiřího Garšice a zemřelou a živou rodinu 
NE
20. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7:45 za Františka a Anežku Vrbovy
10:30 za + Jana Košťála 
 
PO
21. 5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi     
18.00 za živou a zemřelou rodinu Petrákovu 
ÚT
22. 5.
Úterý 7. týdne v mezidobí nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice    mše svatá nebude 
   
ST
23. 5.
Středa 7. týdne v mezidobí  9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 na úmysl dárce
ČT
24. 5.
Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze  7:45 za farní společenství
   

25. 5.
Pátek 7. týdne v mezidobí    
18.00 za uzdravení
SO
26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze     
18.30 za + rodiče Sítkovy a syna Zdenka 
NE
27. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7:45 na poděkování k narozeninám 32 let 
10:30 za + Jindřicha Straku 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. května 2018:

dnešní sbírka je na CHARITU. Děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ Duchovní správa děkuje také všem ochotným mužům z naší farnosti, kteří se podíleli na opravě zduřelých obkladaček na dámském WC.

⇒ V pondělí 21. 5. po mši svaté v 18.45 hod. bude setkání rodičů dětí, které mají letos slavnostní svaté přijímání.

⇒ ve středu 23. 5. je pravidelné setkání maminek na mateřské dovolené při mši svaté v 9.00 hod.

Tisk