Pořad bohoslužeb od 29. 7. do 5. 8. 2018 – 31. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 29. 7. do 5. 8. 2018 – 31. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
28. 7.
Sobota 16. týdne v mezidobí
18.30 mše sv.
za . . .
NE
29. 7.
17. neděle v mezidobí 7:45 mše sv.
za . . .
10:30 na poděkování
PO
30. 7.
Pondělí 17. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve     
18.00 mše sv.
za . . .  
ÚT
31. 7.
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze    mše svatá nebude 
   
ST
1. 8.
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguéri, biskupa a učitele církve     
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
2. 8.
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí nebo sv. Eusebia z Vercelli, biskupa nebo sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 7:45 za farní společenství v kapli u nádraží
   

3. 8.
Pátek 17. týdne v mezidobí; první pátek v měsíci, votivní mše je dnes dovolena i bez účasti lidu     adorace od 8.00 do 12.00 hod.
18.00 mše sv.
za . . .  
SO
4. 8.
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze    
18.30 mše sv.
za . . .  
NE
5. 8.
18. neděle v mezidobí 7:45 za + Annu Petrjánošovou a rodinu Křížovu a Petrjánošovu
10:30 mše sv.
za . . .   

Příležitostná oznámení v neděli 29. července 2018:

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis k adoraci vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod.

Tisk

Pořad bohoslužeb od 22. 7. do 29. 7. 2018 – 30. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 22. 7. do 29. 7. 2018 – 30. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
21. 7.
Sobota 15. týdne v mezidobí nebo sv. Vavřince z Brindisi  18.30 mše sv.
za . . .   
NE
22. 7.
16. neděle v mezidobí 7:45  
10:30 za živou a + rodinu Janoškovu a duše v očistci 
PO
23. 7.
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy     
18.00 mše sv.
za . . .  
ÚT
24. 7.
Úterý 16. týdne v mezidobí   mše svatá nebude 
   
ST
25. 7.
Svátek sv. Jakuba, apoštola     
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
26. 7.
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie  7:45 mše sv. bude v kostele
za . . .
   

27. 7.
Památka sv. Gorazda a druhů     
18.00 mše sv.
za . . .  
SO
28. 7.
Sobota 16. týdne v mezidobí      
18.30 mše sv.
za . . .  
NE
29. 7.
17. neděle v mezidobí 7:45 mše sv.
za . . .   
10:30 na poděkování 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 16. července 2018:

⇒ vz

Tisk

Pořad bohoslužeb od 15. 7. do 22. 7. 2018 – 29. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 15. 7. do 22. 7. 2018 – 29. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
14. 7.
Sobota 14. týdne v mezidobí  18.30 mše sv.
za . . .  
NE
15. 7.
15. neděle v mezidobí 7:45 za Antonína Ivančice 
10:30 na poděkování za 50 roků společného života
PO
16. 7.
Pondělí 15. týdne v mezidobí nebo Panny Marie Karmelské     
18.00 mše sv.
za + synovce Ivana
ÚT
17. 7.
Úterý 15. týdne v mezidobí nebo bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží    mše svatá nebude 
   
ST
18. 7.
Středa 15. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
19. 7.
Čtvrtek 15. týdne v mezidobí   7:45 mše sv. bude v kostele sv. Václava
za . . .
   

20. 7.
Pátek 15. týdne v mezidobí nebo sv. Apolináře, biskupa a mučedníka     
18.00 mše sv.
za . . .  
SO
21. 7.
Sobota 15. týdne v mezidobí nebo sv. Vavřince z Brindisi    
18.30 mše sv.
za . . .  
NE
22. 7.
16. neděle v mezidobí 7:45  
10:30 za živou a + rodinu Janoškovu a duše v očistci 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. července 2018:

⇒ tento čtvrtek 19. 7. a příští čtvrtek 26. 7. bude ranní mše svatá v kostele sv. Václava

⇒ v zákristii je možné si zadat úmysly na mše svaté již do konce roku 2018

Tisk

Poznačte si do diáře

Farní pouť do Týnce bude v neděli 2. 9. 2018. Začátek bohoslužby v 10.45 hod. Jste všichni zvání. Duchovní otec Josef