Pořad bohoslužeb od 21. 10. do 28. 10. 2018 – 43. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 21. 10. do 28. 10. 2018 – 43. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
20. 10.
29. neděle v mezidobí 18.30  za + osobu
NE
21. 10.
29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie 7:45 na úmysl dárce (pí F)
10:30 za Františka Láníčka a rodiče z obou stran 
PO
22. 10.
Sv. Jana Pavla II., papeže     
18.00 mše sv.
za … 
ÚT
23. 10.
Úterý 29. týdne v mezidobí     mše svatá nebude 
   
ST
24. 10.
Středa 29. týdne v mezidobí    
18.00 za požehnání pro bezdětné manžele 
ČT
25. 10.
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 7:45 mše sv.
za …
9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  – za farní společenství 
17.30 – 18.30 animovaná ADORACE

26. 10.
Pátek 29. týdne v mezidobí  18.00  za + Františka a Julii Kudlíkovy a zemřelou a žijící rodinu 
SO
27. 10.
Sobota 29. týdne v mezidobí     od 17.45 hod. vypnout ZVONY
18.30 za + Rostislava Černohorského
NE
28. 10.
30. neděle v mezidobí 7:45 za + Věru Cupalovu a rod. Bartošíkovu 
10:30 za + Řehoře Čapku 
15:00 růžencová pobožnost

Příležitostná oznámení v neděli 21. října 2018:

⇒ dnešní nedělní sbírka je na MISIE. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Poděkování patří také misijnímu klubku s rodiči, které přepravilo misijní jarmark.

⇒ v noci ze soboty 27. 10. na neděli 28. 10. 2012 začíná zimní čas. V neděli o třetí hodině ranní středoevropského (letního) času se posunou hodiny na druhou hodinu zimního času.

⇒ Ve středu 27. 10. 2018 v 18.45 hod.je setkání rodičů dětí, které jsou přihlášeny k prvnímu svatému přijímání. Sejdeme se (po mši svaté) v suterénu kostela.

⇒ v neděli 28. října v 15.00 hod. bude říjnová růžencová pobožnost, po ní kratičké setkání členů živého růžence

  • Dle sdělení sekretariátu ČBK vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do  8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • Od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • Text z Říma:

    Nejdůstojnější otče,

    Dominik kard. Duka, OP, arcibiskup pražský  a předseda České biskupské konference, v synovské  úctě a náležité poslušnosti pokorně se obrací

Pořad bohoslužeb od 28. 10. do 4. 11. 2018 – 44. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 28. 10. do 4. 11. 2018 – 44. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
27. 10.
Sobota 29. týdne v mezidobí    od 17.45 hod. vypnout ZVONY
18.30 za + Rostislava Černohorského
NE
28. 10.
30. neděle v mezidobí 7:45 za + Věru Cupalovu a rod. Bartošíkovu 
10:30 za + Řehoře Čapku 
15:00 růžencová pobožnost
PO
29. 10.
Památka bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice 
   
18.00 na úmysl dárce
ÚT
30. 10
Úterý 30. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
ST
31. 10.
Středa 30. týdne v mezidobí   18.00 za + Rudolfa Kučeru 
ČT
1. 11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek  
 18.00  za farní společenství 

2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ   7.00  na úmysl papeže 
7.45 za všechny zemřelé
15.30 mše sv. ve St. Břeclavi za
. . . 
18.00 mše sv. u sv. Václava za
. . . 
SO
3. 11.
sv.Martina de Porres, řeholníka   18.30  
NE
4. 11.
31. neděle v mezidobí 7:45  
10:30 za + rodiče Antonína a Kateřinu Rebendových a zemřelé 2 děti

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. října 2018:

⇒ změna času !! ze soboty 27. 10. na neděli 28. 10. Ve 3.00 hod. končí letní čas.
⇒ minulou neděli se na MISIE vybralo 35 300,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.
⇒ ve čtvrtek na Slavnost Všech svatých bude kromě večerní mše svaté také mše svatá ve Staré Břeclavi v Domově seniorů.
⇒ v pátek ráno budou 2 mše svaté odpoledne je mše svatá v 15.30 hod. ve Staré Břeclavi. Po této mši svaté bude dušičková pobožnost na hřbitově. Půjdeme společně z kaple průvodem a sejdeme se u hlavního kříže. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých. Pro ty kteří jsou v práci bude možnost ještě večerní mše svaté v 18.00 hod. v kostele sv. Václava na náměstí.
⇒ Na první pátek v měsíci, tj.: 2. listopadu NEBUDE eucharistická adorace, bude místo ní dušičková pobožnost na hřbitově ve St. Břeclavi!

Odpustky pro duše v očistci:
Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

– dle sdělení sekretariátu ČBK vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
– 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
– od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat

Pořad bohoslužeb od 4. 11. do 11. 11. 2018 – 45. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 4. 11. do 11. 11. 2018 – 45. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
4. 11.
31. neděle v mezidobí 7.45  
10.30  
 
PO
5. 11.
Pondělí 31. týdne v mezidobí      
18.00 za Františka Riebauera
ÚT
6. 11.
Úterý 31. týdne v mezidobí     mše svatá nebude 
   
ST
7. 11.
Středa 31. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za …  
ČT
8. 11.
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí  –.– mše svatá v Břeclavi není !
  9.00 rekolekční mše svatá v Moravské Nové Vsi za farní společenství 

9. 11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky     
18.00 mše sv.
za …  
SO
10. 11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve     
18.30 mše sv.
za …  
NE
11. 11.
32. neděle v mezidobí 7.45 za + Jakuba Sýkoru 
9.00 Stará Břeclav mše sv.
za . . . 
 10.30 za + Karla Gajdoše a rodinu Gajdošovou 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 4. listopadu 2018:

⇒ v- dnes odpoledne ve 14.30 hod. je dušičková pobožnost na našem hřbitově, sejdeme se u hlavního kříže. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých.?z

Tisk

Pořad bohoslužeb od 11. 11. do 18. 11. 2018 – 46. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 11. 11. do 18. 11. 2018 – 46. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
10. 11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve   18.30 mše sv.
za …   
NE
11. 11.
32. neděle v mezidobí 7.45 za + Jakuba Sýkoru 
9.00 Stará Břeclav mše sv.
za . . . 
 10.30 za + Karla Gajdoše a rodinu Gajdošovou 
PO
12. 11.
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka   9.00 za všechny zemřelé spoluobčany ze Staré Břeclavi, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnosti; po mši svaté průvod na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé
18.00 ?? 
ÚT
13. 11.
Památka sv. Anežky České, panny    mše svatá nebude 
   
ST
14. 11.
Středa 32. týdne v mezidobí     
18.00  
ČT
15. 11.
Čtvrtek 32. týdne v mezidobí nebo sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve  7:45 za farní společenství
   

16. 11.
Pátek 32. týdne v mezidobí nebo sv. Markéty Skotské nebo sv. Gertrudy, panny     
18.00 na úmysl dárce
SO
17. 11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice  18.30  za rodiče Krčkovy, sestru Marii a syna Pavla  
NE
18. 11.
33. neděle v mezidobí 7:45  
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče a dary Ducha svatého pro živou rodinu 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. listopadu 2018:

⇒ vz

Tisk