Pořad bohoslužeb od 23. 6. do 30. 6. 2019 – 26. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 23. 6. do 30. 6. 2019 – 26. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
23. 6.
12. neděle v mezidobí 7.45  
10.30 za + Miroslava a Boženu Loučkovy 
 
PO
24. 6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE     
18.00  
ÚT
25. 6.
Úterý 12. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
26. 6.
Středa 12. týdne v mezidobí     
18.00  
ČT
27. 6.
Čtvrtek 12. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

28. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA  18.00 na poděkování za dožitých 94 roků života a Boží požehnání
SO
29. 6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátek      
18.30  
NE
30. 6.
13. neděle v mezidobí 7:45 na úmysl dárce (pí F,) 
10:30 za + Annu a Jakuba Čapkovy 
 

Příležitostná oznámení v neděli 23. června 2019:

⇒ dnes je pravidelná sbírka na bohoslovce. Děkujeme všem štědrým dárcům.

u vchodu do kostela máte pozvánku na 12. Katolickou charismatickou konferenci v Brně od 9. do 13. 7. 2014. Podrobnosti také na http://konference.cho.cz.

– hodinová adorace před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží bude v naší farnosti dne: 

– příští neděli po mši svaté poděkujeme za milosti a dary, které naši školáci obdrželi v uplynulém školním roce slavnostním TE DEUM

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 16. 6. do 23. 6. 2019 – 25. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 16. 6. do 23. 6. 2019 – 25. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
16. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7.45 za + Elišku Rusínovou 
10.30 za syna Josefa Miklíka, rodiče a dary Ducha svatého pro živou rodinu 
 
PO
17. 6.
Pondělí 11. týdne v mezidobí     
18.00  
ÚT
18. 6.
Úterý 11. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
19. 6.
Středa 11. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Nepomuckého Neumana, biskupa     
18.00 za + rodinu Odstrčilíkovu a Pajchlovu 
ČT
20. 6.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek 
18.00 za farní společenství 

21. 6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka     
18.00  
SO
22. 6.
Sobota 11. týdne v mezidobí     
18.30 za živé rodiny 
NE
23. 6.
12. neděle v mezidobí 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy 
10:30  
 

Příležitostná oznámení v neděli 16. června 2019:

⇒ sbírka na Katolickou charitu vynesla minulou neděli xxxx,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

⇒ v neděli 23. 6. bude ve všech farnostech naší diecéze pravidelná sbírka na bohoslovce

Tisk

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 9. 6. do 16. 6. 2019 – 24. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 9. 6. do 16. 6. 2019 – 24. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
9. 6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7.45 za Anežku a Františka Vrbovy  
10.30 na poděkování za 70 roků života 
PO
10. 6.
Památka Panny Marie, Matky církve     
18.00 za + Tomáše Šťuku a rodiče 
ÚT
11. 6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola    mše svatá nebude 
   
ST
12. 6.
Středa 10. týdne v mezidobí     
18.00 za + Františka Findu 
ČT
13. 6.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze  NE mše svatá nebude
   

14. 6.
Pátek 10. týdne v mezidobí     
18.00 za farní společenství 
SO
15. 6.
Sobota 10. týdne v mezidobí nebo sv. Víta, mučedníka 12.00 svatební mše Adam Kysel a Klára Huňařová 
18.30 za + Jiřího Garšice a živou a + rodinu 
NE
16. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7:45 za Elišku Rusínovou 
10:30 za syna Josefa Miklíka, rodiče a dary Ducha svatého pro živou rodinu 

Příležitostná oznámení v neděli 9. června 2019:

⇒ dnešní sbírka je na charitativní účely

⇒ po prázdninách začne v naší farnosti příprava na přijetí svátosti biřmování, biřmování bude v červnu 2020. Přihlásit se mohou všichni, kdo v roce 2020 dovrší věku 15 let. Horní věková hranice není stanovena. Při nejasnostech se zeptejte duchovního otce. Přihlášky jsou k dispozici na stolečku vzadu v kostele. Prosíme odevzdejte je do konce měsíce června v zákristii anebo vhoďte do schránky na faře.

Výuka náboženství

  • v týdnu od 10. 6. – 14. 6. bude ukončena výuka náboženství ve všech třídách
  • příští neděli 16. 6. na závěr mše svaté pro děti se bude rozdávat vysvědčení z náboženství
  • v neděli 16. 6 bude také po mši svaté informační schůzka pro rodiče dětí, které jedou na farní tábor do Osové Bítýšky

Manželské ohlášky

Patrik Hennel z Břeclavi a Michaela Duláková z Břeclavi si udělí svátostné manželství ve Staré Ľubovni. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

pozvání zvláště pro mládež (zvláště pro ty, kteří uvažují, že se budou připravovat k přijetí svátosti biřmování):

1)    Celostátní setkání animátorů je formační setkání pro ty, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti práce s mládeží. Během setkání každý absolvuje dva workshopy, které pokrývají různá aktuální témata: společenství; média; grafika & vizuál; modlitba; evangelizace; hudba; selfmanagement; komunikace. Setkání proběhne v Chotěboři od 13. do 18. srpna. Více o akci a přihlašování na https://csa2019.signaly.cz/

2)         Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Hlavními hosty letošního ročníku jsou Raego, Pavel Helan a Dominika Gurbaľová, Michal Horák, Good Work, Envej, Irnis, Adonai a další. Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená všem lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou v jedinečném prostoru Rosa coeli. Více informací o

Celý článek

Pořad bohoslužeb od 2. 6. do 9. 6. 2019 – 23. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 2. 6. do 9. 6. 2019 – 23. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
2. 6.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za sdělovací prostředky 7.45 za + rodiče a bratra Jana 
10.30 na poděkování za 11 let života a za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry  
PO
3. 6.
Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků     
18.00 za + rodinu Gajdarusovu a živou a + rodinu 
ÚT
4. 6.
Úterý po 7. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
ST
5. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka   15.00 pohřeb se mší ve St.Břeclavi 
večer mše není večerní mše v 18  za + Františka Findu nebude
ČT
6. 6.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Norberta, biskupa  7:45 za farní společenství
17.30  Svatodušní novéna 

7. 6.
Pátek po 7. neděli velikonoční   8.00 – 12.00 adorace 
18.00 za + dceru Jarmilku Houdkovu a celou rodinu 
SO
8. 6.
Sobota po 7. neděli velikonoční  18.30 za + Miroslava Prajku 
NE
9. 6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7:45 za Anežku a Františka Vrbovy 
10:30 na poděkování 70 roků života 

Příležitostná oznámení v neděli 2. června 2019:

⇒ sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu minulou neděli vynesla 33 300,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ napište se prosíme na rozpis k adoraci od 8.00 do 12.00 hod. na 1. pátek v měsíci

Sbírka na charitativní účely
příští neděli 9. 6. 2019 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na charitativní účely. O sbírce jste byli informováni plakátkem a dopisem. Děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ Otevřená kaple sv. Cyrila a Metoděje u nádraží 7. 6. 2019 od 17.00 do 21.30 hod. Podrobnosti na vývěsce.

⇒ Manželské ohlášky

Adam Kysel z Břeclavi a Klára Huňařová z Břeclavi uzavřou dne 15. 6. 2019 v Břeclavi manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

Tisk

Celý článek